הטוב הטמון בתוך הרע

חד וחלק: שלושה דברים מחלישים כוחו של האדם - פחד, דרך ועוון (חטא)

הרב גלויברמן  18.09.19 - 13:54
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
תחילת כתבה

פרשת 'כי-תבוא' נקראת בחודש האחרון בחדשי השנה. בפרשה מפורטות 98 קללות וגזירות קשות, שחלילה מתרגשות ובאות לעולם כאשר לא שומעים  לתורה ולחוקותיה. חז"ל אמרו: "אין רע יורד מלמעלה", וכל מה שאלוקים עושה לטובה הוא עושה. לפעמים נראה לנו רע, אך במהותו הוא טוב.

מסופר על רבי עקיבא שהלך פעם בדרך, והיו עמו חמור (לרכיבה) תרנגול (להעירו בבוקר) ונר (ללמוד לאורו תורה). הוא הגיע לעיר ואנשיה לא הניחו לו להיכנס אליה. נאלץ רבי עקיבא ללון בשדה. בלילה, טרף אריה את החמור, וחתול טרף את התרנגול, ולאחר מכן באה רוח וכיבתה לו את הנר. אמר רבי עקיבא: "כל מה שהקב"ה עושה – לטובה הוא עושה".
בבוקר גילה רבי עקיבא שבלילה פשטו שודדים וליסטים על העיר, וכך הבין רבי עקיבא שבזכות הדברים "הרעים" שאירעו לו – ניצל מידי השודדים. אם היה מתאכסן בעיר, הוא היה נפגע על ידי השודדים. אם החמור היה  נוער, התרנגול קורא והנר דולק, היו השודדים מבחינים בו ותופסים אותו. אנו עומדים כיום על סף הגאולה.

לאור כל הצרות שפקדו את עמנו, איננו יכולים לראות את הטוב הצומח בסופו של דבר מן הרע הזה. אולם, עלינו לדעת בבטחה, כי הכול לטובה. אנו נמצאים בסופה של שנה שחלפה, ובפתחה של שנה חדשה תש"פ. 'תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה'.

חד וחלק: שלושה דברים מחלישים כוחו של האדם - פחד, דרך ועוון (חטא).

הדפס