היועמ"ש דורש: ליבר חייב לעבור תקופת צינון

מכה קשה לסיכויים של בעלי נתניה ונציג סיעת עוז להיבחר ליו"ר איגוד הכדורסל. עו"ד ויינברג: "חשוב שהאיגוד יתנהל ללא ניגוד עניינים"

רועי גלדסטון  18.05.14 - 16:41
ליבר. מכה בכנף (מנהלת הליגה)
ליבר. מכה בכנף (מנהלת הליגה)
תחילת כתבה

ב-27 באפריל קיים צביקה ליבר, המועמד מטעם סיעת עוז לתפקיד יו"ר איגוד הכדורסל, מסיבת עיתונאים ובה פרש את משנתו. "צריך ניהול נכון ושקוף, אשרת את כל המרכזים", הוא אמר. ליבר, שמשמש גם כיו"ר והבעלים של ברק נתניה, כבר הודיע למועדון כי אם יבחר ליו"ר האיגוד הוא יעזוב את האגודה, כאשר עורך הדין של סיעת עוז אמיר רוזנברג הוציא חוות דעת המתירה לליבר לעשות כן.

אלא שחוות דעת אחרת של אותו רוזנברג מהשנה שעברה טוענת לכאורה בדיוק ההפך. ב-27 ביולי 2013 שלח רוזנברג מכתב ליו"ר מנהל הספורט, ד"ר אורי שפר, בנוגע לעמירם הלוי, שעשוי להעמיד את עצמו כמועמד לתפקיד יו"ר איגוד הכדורסל. עמירם הלוי היה קשור בפעילות הספורט במועצה האזורית עמק יזרעאל. במכתבו אז כתב רוזנברג: "מר הלוי התפטר מתפקידיו בעמק יזרעאל על מנת להכשיר את מינויו. למרשיי הגיע מידע כי מדובר בהתפטרות למראית עין".

היום (ראשון) קיבלה המועמדות של ליבר מכה לא קטנה בכנף, כאשר היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, הציג בישיבת ההנהלה נייר עמדה רשמי בו יש ניגוד עניינים בין תפקידיו של ליבר בכדורסל לבין היכולת שלו להפוך ליושב ראש הבא: "בהמשך לחוות דעתי בנוגע לבקשתו של חבר ההנהלה, מר צביקה שרף, להוסיף את נושא בחירת יו"ר האיגוד לסדר היום תוך שהוא מציע את מר צבי ליבר לתפקיד יו"ר ההנהלה, ובהמשך להחלטת הנהלת האיגוד, הריני להבהיר בנוגע לעניין שבנדון כדלקמן: כפי שפירטתי בחווה"ד הקודמת, מר ליבר מחזיק במספר תפקידים הקשורים לעניינינו
 
א. מר ליבר הינו חבר הנהלת איגוד הכדורסל.
ב. מר ליבר הינו יו"ר קבוצת אליצור נתניה גברים, ואחד מבעלי זכויות החתימה בה. הוא בעל המניות העיקרי בקבוצה, 100 מתוך 160, וכן דירקטור בחברה לקידום הספורט והכדורסל בנתניה בע"מ, המחזיקה ומפעילה את קבוצת הכדורסל אליצור נתניה גברים. בנוסף ליבר הינו הערב היחיד לתקציב קבוצת אליצור נתניה ומסר בטחונות".

היועמ"ש, רונן ויינברג, ממשיך ומצייין בפירוש כי אין ספק שעולה חשש לקיומו של ניגוד עניינים מהותי בין תפקידיו השונים של מר ליבר, לבין היותו מועמד לתפקיד יו"ר הנהלת איגוד הכדורסל. אך היועמ"ש לא הסתפק בכך ומוסיף ש"ניגוד עניינים זה הוא כה מהותי, שגם אם יעלה בידי מר ליבר לנתק לחלוטין את קשריו הכלכליים עם נתניה, איני סבור כי די בכך כדי להסיר לחלוטין את החשש לניגוד עניינים הקיים עם מינויו של מי שהיה עד ממש לאחרונה בעל הזכויות בקבוצה מקצוענית בליגת העל, יושב ראש הקבוצה, בעל זכויות חתימה בשמה, דירקטור במינהלת ליגת העל גברים מטעם הקבוצה והערב היחיד לתקציבה, לתפקיד יו"ר איגוד הכדורסל".

היועמ"ש דרש כי ליבר יעבור תקופת צינון, ופירט את הסיבות לכך. "כלל ידוע הוא כי כשמדובר בהימצאות במצב של ניגוד עניינים, אין חובה כי ניגוד העניינים יתממש בפועל ודי בחשש או באפשרות ממשית לניגוד עניינים; וכי קיימת חשיבות מהמעלה הראשונה כי התנהלותו של האיגוד תהיה ללא דופי, וללא כל חשש לניגוד עניינים. בנוסף, פעיל באגודה אשר מתמודד לתפקיד של יו"ר האיגוד באותו ענף ספורט, יודיע על כך לאגודה ללא דיחוי. במידה ונבחר לתפקיד יו"ר, יהיה עליו להפסיק את פעילותו ומעורבותו באגודה".

ויינברג המשיך: "כפי שכתב בא כוחו של מר ליבר בעצמו, רק לפני מספר חודשים, לראש מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט הד"ר אורי שפר, 'אין להעלות על הדעת, שאדם יתפטר פורמאלית מתפקיד כלשהו, אך ורק כדי שלמחרת יוכל להתמנות לתפקיד ציבורי".

צביקה ליבר העביר את תגובתו לידיעה: "יועץ המשפטי של איגוד הכדורסל נכשל עד היום כשלון חרוץ בכל ניסיונותיו למנוע מסיעת עוז מהלכים באיגוד הכדורסל  אם זה תלוי ביועץ המשפטי סיעת עוז לא הייתה קיימת כי הוא פסל אותה להתמודד בבחירות ורק בית משפט מחוזי חייב את האיגוד לשתף את סיעת עוז בבחירות. אני עומד בכל התנאים שקבע משרד הספורט להתמודד בבחירות וכמובן שמי שייקבע את זה יהיה בית משפט חיצוני אמיתי. לי ברורה מלחמתו של היועץ המשפטי המקבל מאות אלפי שקלים מאיגוד הכדורסל בשנה ויודע כי ברגע שאבחר זה יסתיים".