הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

אגודות יחויבו להעסיק כדין במחלקות הנוער

יחתמו על תצהיר לשמירה על תנאי העסקה כתנאי לקבלת תקציבים

רועי כהן
רועי כהן  15.11.21 - 13:12
תחילת כתבה

סוף למערב הפרוע בהעסקת מאמנים במחלקות הנוער: ארגון מאמני הכדורסל הגיע להסכמה עם המרכז לשלטון המקומי שלפיה כל אגודה שתרצה לקבל תקציבים עירוניים - תחויב לחתום על תצהיר שבו היא מתחייבת לשמור על תנאי העסקה הוגנים, ולא - לא תקבל תמיכה כלכלית.

בפני השלטון המקומי הוצגו שורה של הפרות חמורות מצד אגודות כלפי עובדים במחלקות הנוער, בהן הלנות שכר, אי ביצוע הפרשות לפנסיה, אי תשלום דמי הבראה, אי תשלום בגין ימי חופשה, אי תשלום דמי נסיעות ואי תשלום ימי מחלה. הפרה נוספת היא למעשה פיטורין קבועים של מאמנים מדי עשרה חודשים, כאשר עונות הספורט מסתיימות.

בנימוק להסדר החדש כתבו במרכז השלטון המקומי שנשלח למשרד הספורט נכתב: "כידוע, מאמנים באגודות הינם אנשי מקצוע שהוכשרו בהתאם לחוק הספורט על ידי בתי ספר מקצועיים המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט, המאמנים בחרו לעבוד בתחום זה ועלינו לוודא ככל שביכולתנו שיקבלו את שכרם באופן רציף, מלא ועל פי כל דין. בשל האמור לעיל, נבקש כי תשקלו להכניס לנוהל התמיכה באגודות ספורט, דרישה לתצהיר/אישור רו"ח מבקר, על ידי הנהלת אגודת הספורט, כי הינה מעסיקה על פי דיני העבודה, וזאת כתנאי סף להגשת בקשה לתמיכה".

תגובת ארגון מאמני הכדורסל בישראל: "זה יום שמח ועצוב למאמנים, מצד אחד סוף סוף יש הגנה על שכר המאמנים. מצד שני, העובדה שצריך מסמך שיגן על הזכויות הבסיסיות של המאמנים, שהם אנשי חינוך משמעותיים בחיים של ילדים, מראה כמה חוסר הבנה יש לגבי חשיבות המקצוע שלנו כאנשי חינוך שמלמדים ילדים ערכים והרגלים לחיים דרך הספורט. אנחנו רוצים להודות לשלטון המקומי ולמנהלת מחלקת חברה  עו"ד רות דיין מדר על הדאגה למאמנים".