הכרת הטוב – ערך עליון

בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן. גלויברמן לשבת

הרב גלויברמן  22.01.20 - 17:35
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
תחילת כתבה

כאשר אדם עושה טובה לחבר, הוא מצפה ממנו לפחות למילת תודה. אך כאשר במקום תודה, הוא מקבל ממנו מכה, הרי שהיא מכאיבה מאוד. דבר פשוט הוא שמחובתו של כל אדם להכיר תודה והכרת הטוב. את העיקרון החשוב הזה אנו מוצאים בפרשת השבוע 'וארא', שם מסופר על משה שהטיל על אחיו אהרון, להכות את פרעה ומצרים במכות: דם, צפרדע וכינים.

המכה הראשונה הייתה על המים ביאור שנהפכו לדם. בגלל הטובה שזכה משה ששכב בעריסתו במי ים סוף, והמים לא הטביעו אותו והביאו להצלתו על ידי בת פרעה, הכה אהרון את המים ולא משה. כך גם מכות נוספות  בוצעו על ידי אהרון ולא על ידי משה בעצמו מסיבה זו שלא ישתמע מכך שיש כאן עניין של כפיות טובה.

האיסור להיות כפויי טובה הוא גם כלפי הדומם הצומח והחי, לא רק כלפי בני האדם איתם אנו חיים. ביהדות ניתן ללמוד עד כמה חשוב להכיר תודה, לא רק לאנשים שגמלו איתך טובה, אלא אפילו עם חפצים ומקומות שגרמו לך להרגיש טוב. אדם שהוא כפוי טובה יהיה אדם גאוותן ויהיר, וכזה שמתבייש להודות שקיבל בכלל טובה.

ואילו הצנוע והעניו הוא האדם שיודע להכיר בערכו של החסד שנעשה עימו ולהשיב באותו מטבע. ידוע שלמעשיו של האדם, השפעה לא רק על העולם שמסביבו, אלא גם על הנפש שלו. ולכן צריך להיזהר לא להיות כפויי טובה, ולחזק את מידת הכרת הטוב בנפשנו, בכדי שננחיל אותה לדורות הבאים. 

חד וחלק: בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.