הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

גרעון של 3.5 מ' ש"ח? התביעה של גרינברג

אחד מבעלי הפועל תל אביב הגיש נגד שאר הבעלים תביעה בבית המשפט המחוזי ורוצה לחזור להיות מעורב. לטענתו, המועדון נמנע מתשלום סדיר של זכויות סוציאליות לעובדים וכי הוסתר ממנו מידע

שירי אלג'ם
שירי אלג'ם  15.04.22 - 06:10

סכסוך הבעלים בהפועל תל אביב עולה מדרגה. כפי שפורסם בערוץ הספורט, זאב גרינברג החליט לפתוח בהליך משפטי נגד שאר הבעלים וכעת הוא הגיש תביעה נגדם לבית המשפט המחוזי בתל אביב. התביעה היא נגד איציק ושרון ניסנוב המחזיקים ב-37.5 אחוזים מהמניות, מאיר תושב שמחזיק גם כן ב-37.5% ואחיינו בועז תושב שהוא נציגו בישראל. גרינברג שכר את שירותיו של עו"ד חיים בן יעקב ממשרד בן יעקב-שוימר-דולב, המתמחה בניהול מאבקי שליטה בחברות וסכסוכים מסחריים מורכבים.

בתביעה מבקש גרינברג מבית המשפט להורות לנתבעים למנות אותו או נציג מטעמו כדירקטור בחברה, למנותו כמורשה חתימה וכן למנותו לתפקיד ניהולי בכיר, וכל זאת כפוף לחוזה שנחתם בין השותפים כשהם רכשו את המועדון בינואר 2017 אחרי הפירוק. עוד מבקש להורות לנתבעים כי כל השקעה בחברה תהיה באמצעות השקעה של הנתבעים ו/או מימון בנקאי וכי עליהם לפרוע אישית את כל חובות החברה, הנובעים מאי הזרמת הון בניגוד להתחייבותם בהסכם לטענתו.

בנוסף מבקש גרינברג "להורות על כל החלטה שהתקבלה באסיפות כלליות ובישיבות דירקטוריון שהתקיימו שלא כדין, לרבות אלו אליהן לא הוזמן התובע כדין ובכלל זאת שהתקיימה ביום 5.4.2022" לשון התביעה. גרינברג גם מבקש שבית המשפט יחייב את שאר הבעלים למסור לו כל מידע שיבקש, לרבות התחייבויות כספיות של החברה לצדדי ג' וסכומים מכל סוג שהוא, כדי שגם הוא יבחן את האפשרות להשקיע כספים נוספים במועדון.

כזכור, התביעה מגיעה לאחר החלטה של הדירקטוריון, קרי שאר הבעלים, לדלל את המניות של גרינברג מ-25 אחוז ל-18 אחוז, דבר שלטענתו אינו חוקי. חשוב לציין כי גרינברג התפטר מהדירקטוריון באפריל בשנה שעברה ומדמות מאוד מעורבת, לקח צעד אחורה בכל מה שקשור לענייני המועדון. גרינברג אף מתייחס לכך בתביעתו וטוען כי התפטרותו נבעה לאחר ששאר הבעלים "מנעו בדקה ה-90 מיזם שהוביל יחד עם בעלי קבוצות נוספות באמצעות דירקטוריון מנהלת הליגות בכדורגל, במסגרתו יתאפשר לשדר את משחקי הכדורגל  באמצעות אפליקציה, בדומה למדינות מתקדמות אחרות בעולם. התקרית הייתה הקש ששבר את גב הגמל לאחר צבר פעולות של הנתבעים שחפצו להצר את פעולות התובע בחברה ובמנהלת הליגות לכדורגל". ביולי אשתקד גרינברג חזר בו ורצה לחזור לתמונה, להיות דירקטור ומורשה חתימה, אלא שהבעלים לא איפשרו לו והמשיכו למדר אותו, לטענתו.

בתביעתו גרינברג גם מעלה טענות קשות בקשר לניהול של הבעלים. כך כתוב שם: "החברה מבצעת פעולות חריגות המסכנות את קיומה, לרבות לקיחת הלוואות מצד ג'. למיטב ידיעת התובע בניגוד להוראות הסכם המייסדים מופעלת החברה במצב גרעון מתמשך ומעמיק ומנוהלת בתזרים מזומנים שלילי שמעלה סיכון לאי יכולותיה לעמוד בהתחייבויותיה. כל זאת נעשה כאשר התובע ממודר הלכה למעשה מכל מידע מהותי תוך שזכויותיו על פי ההסכם והדין אינן מוקנות לו". לפי כתב התביעה, הגירעון עליו יודע גרינברג עומד על כ- 3.5 מיליון שקלים כי המועדון נמנע מתשלום סדיר של זכויות סוציאליות לעובדים".

מעו"ד חיים בן יעקב נמסר: "המועדון הוא בליבו של זאביק. הוא מביט מהצד כיצד מתנהל המועדון ופשוט דואג. בלית ברירה נאלץ זאביק להתפטר מדירקטוריון החברה, לאחר שהודח ממנהלת הליגה במהלך מכוער שנועד למנוע העברת רפורמה מתקדמת וחדשנית בשידורי הספורט שהייתה מטיבה משמעותית את מצבו הכספי של המועדון, כפי שקיים במדינות אחרות בעולם. מכירת חלקו עמדה אז על הפרק וסוכלה אף היא אם המועדון היה מתנהל בצורה סבירה לכל הפחות, יכול היה זאביק להשאיר את הניהול בידי שותפיו".

"לצערו הרב, לא זה המצב, זאביק טוען כי החברה מתנהלת בתקציב שאינו מאוזן, כפי שדרש מתחילת הדרך וכפי שכל השותפים הסכימו וחתמו כי ייעשה. עוד לטענתו  נלקחות התחייבויות שלא ברורה היכולת לעמוד בהן, מתקבלות החלטות חסרות אחריות, המסכנות את המועדון. שותפיו מסרבים לדרישתו החוקית של זאביק, למנות נציג בעלים מטעמו בדירקטוריון החברה. מתוך דאגה של ממש וחשש כנה לעתיד המועדון, המלצתי לזאביק לפנות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתביעה שמטרתה לגרום לניהול תקין של החברה".