$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

גם הפרה החולבת מתחשמלת: מס נסועה וביטול אגרת הרישוי המוזלת

לאחר עליית מס הקנייה לרכב חשמלי ל-35%, משרד האוצר בוחן הטלת מיסוי נוסף. המשמעות לבעלי הרכב - אלפי שקלים בכל שנה

מערכת עולם הרכב  10.01.24 - 12:21

עדכון מס הרכישה לרכב חשמלי ל-35% בתחילת שנת 2024 לא הפתיע אף אחת מיבואניות הרכב וגם לא את הרוכשים הפוטנציאלים, שכן המתווה פורסם מבעוד מועד, וגם צפי ההגעה בתוך שנים ספורות למס של 83%, בדומה לשאר הרכבים, אינו מפתיע. אך לאחרונה, מסמכים שהגיעו לידי מערכת "עולם הרכב" חושפים כי משרד האוצר בוחן תוכניות נוספות להגדלת הכנסות המדינה על חשבון ציבור הנהגים, והפעם על הכוונת – בעלי המכוניות החשמליות.

מס הבלו על לליטר בנזין מוכר היטב לכולם, בעוד בעלי רכב חשמלי מטעינים לרוב בעמדת הטעינה הביתית או בעמדות ציבוריות ששייכות לחברות אנרגיה פרטיות וללא פיקוח של המדינה, כך שכל חברה טעינה קובעת את עלות השימוש כראות עיניה.

בתחשיבים שונים שבוצעו, החיסכון ברכישת רכב חשמלי ידוע, גם לאחר שאנו מחשבים את פערי המחיר מרכב בנזין מקביל, למשל בין פיג'ו 208 בנזין לבין ה-208 החשמלית, זאת לצד עלויות הדלק והחשמל, הבדלים בעלויות הטיפולים ולעיתים גם בעלויות הביטוח. בהתאם לכמות הנסיעה השנתית שלכם, רכב חשמלי יהפוך למשתלם בתוך שנים ספורות.
אם מדובר על השוואה בין רכבים שונים ובסכום רכישה זהה, החיסכון יגיע כבר מהק"מ הראשון, שכן עלות אגרת הרישוי השנתית לרכב בעירה פנימית עומדת על כ-1,300-5,000 שקל (בהתאם למחיר הרכב) ואילו כל רכב חשמלי ישלם 558 ק"מ בלבד. בנוסף, עלות הקוט"ש הנדרשת לטווח נסיעה מקביל לרכב בנזין, בטעינה ביתית או אפילו ציבורית, זולה יותר מעלות התדלוק שתידרש.

כעת, לאחר שנתח החשמליות בישראל עלה לכ-18%, החליטו וועדות הממשלה שאין עוד צורך לעודד רכישת רכב חשמלי באופן כה נחרץ. שכן ברור לכל שמדובר בסכומים נאים שיכלו להגיע מאגרות הרישוי הגבוהות וממיסוי הדלק, ולכן בוחנים באוצר הטלת מס נסועה וביטול הטבת אגרת הרישוי.

מס הנסועה לרכב חשמלי יעמוד על 15 אגורות לק"מ, כך שאם אתם בעלי רכב חשמלי פרטי, על-פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2022 ממוצע הנסועה השנתי ברכב פרטי (לא חברה או ליסינג) עמד על 15,200 ק"מ, כך שתשלמו עוד 2,280 שקל בשנה. הקילומטרים שצברתם בשנה יתעדכנו בהתאם לתיעוד מבחן הרישוי השנתי. כיום בעלי רכב חדש אינם נדרשים להגיע למבחן הרישוי השנתי עד השנה השלישית, האם כעת הם ידרשו להגיע לטובת עדכון הקילומטרים?
יש לכם רכב ליסינג? ממוצע הנסועה לרכבי ליסינג עומד על 28,400 ק"מ, המשמעות היא מס נסועה של 4,260 שקל בשנה. אז צפו ל"הטבה" נוספת מהמעסיק שלכם.

נציין כי באופן תמוה, הסברי משרד האוצר והתחבורה להטלת מס נסועה בעבר נגעו בין היתר בטענה כי רכב מנועי מזהם יותר ועל כן מס הנסועה יעודד נסיעה בתחבורה ציבורית (עוד טרם נגענו באיכות התחבורה הציבורית בישראל). כעת, עם הרצון להטיל מס נסועה דווקא על רכבים שאינם פולטים מזהמים במתווה העירוני, ולהשאיר את המיסוי על רכבי בעירה פנימית כבעבר, מעלה שאלה בנוגע לאמיתות הדברים. מהמסמכים עולה כי ההסבר להטלת מס הנסועה דווקא על רכבים חשמליים נוגע לתחשיבי חלקו היחסי של המס בעלות ליטר בנזין, כך שבמקרה זה מס הנסועה לרכב חשמלי עדיין נמוך יותר.

אך זה לא הכל. גם הטבת אגרת הרישוי עומדת על הגרדום, כך שעלותה תחושב בדומה לרכבי בעירה פנימית, על-בסיס קבוצת המחיר של הרכב כחדש. חדשות הטובות? המס מתוכנן לשנת 2026, אז גם צופים באוצר שעלותו של רכב חשמלי תפחת. האם ההסבר מתקבל על הדעת? כנראה שמדובר בעוד הצהרה ריקה, שכן התכנון נוגע להמשך עליית מס הרכישה לרכב חשמלי גם ב-2025 והלאה.

ככל הקשור בהטלת המס, ועפ"י המסמכים שהגיעו למערכת עולם הרכב, צפויה לקום וועדה שתייעץ לשר האוצר אודות יישומו בפועל באופן משתנה בהתאם לזמן ומקום (שעות גודש למשל או מרכזי ערים צפופות). טרם ידוע הרכבה של הוועדה, האם היא תורכב מבעלי אינטרס ציבורי או אינטרס המשרת את משרד האוצר בלבד.