$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

התביעה של אבו אלעם נגד המנהלת

על רקע אי אישור הטקס למחאג'נה יו"ר פאחם דורש יצוג הולם של החברה הערבית בגוף

רז זהבי
רז זהבי  15.02.24 - 17:39

רוצה שינוי. אחמד אבו אלעם הגיש תביעה קשה נגד המנהלת בדבר אי ייצוג הולם של הערבים ובני המיעוטים במנהלת. יו"ר הפועל אום אל פאחם הבטיח שזו תביעה ראשונה מתוך סדרת תביעות נגד המנהלת, זאת לאחר טענתו שבמנהלת מתעלמים מהקבוצות הקטנות וסופרים רק את הגדולות, כשברקע אי אישור טקס הפרידה מצד המנהלת לשחקן עמיד מחאג'נה קפטן אום אל פאחם ושחקן נבחרת פלסטין.

"לאור ההתנהלות הממושכת חסרת האחריות וחסרת השקיפות והנעדרת שיקולים עיניינים בכל הקשור לקבלת ההחלטות על ידי יו"ר המנהלת מר' ארז כלפון, הנני מעלה על הכתב את דרישות חלק ניכר מחברי המנהלת כאשר מכתב זה נשלח בשמי לפני פניה מתאימה לערכאות ככל ומכתב זה לא יקבל את המענה ההולם", נכתב.

"מצופה ממנהלת הליגה על אף היותה חברה פרטית להתנהל כגוף ציבורי אשר מייצג את כלל הציבור בחברה הישראלית ואת כל המגדרים גברים ונשים כאחד, יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים כאחד גם לשים לנגד עיניה את האינטרס של כלל הקבוצות ומכלל האזורים הן פריפריה והן מרכז. אולם לצערנו הדברים הם לא כך, כאשר הגיעו מים עד נפש בקבלת ההחלטות על ידי יו"ר המנהלת בצורה אגרסיבית וללא שקילת כל השיקולים הרלוונטיים שעה ששהוא מקבל את ההחלטות שלו".

"אנו עובדים ימים כלילות במיוחד בתקופה זו, לגשר על הפערים ולהוות גשר מאחד ומאחה של קרעי העבר בין האוכלסיות השונות בחברה הישראלית אולם לצערנו המנהלת רומסת ברגל גסה את הפעילות שלנו בהתנהלותה מול הקבוצות".

לבטח אתם ערים לכך שבכל מוסדות המנהלת הנוכחות הערבית הינה דלה ואף חסרת נוכחות, מנהלת הליגה מעסיקה בעלי תפקיד רבים. ויש במנהלת מנגנונים רבים, חטיבות רבות, אגפים רבים, מחלקה משפטית, גזברות ואגף מערכות מידע והרשימה עוד ארוכה. ככל ופניה זו לא תקבל את המענה ההולם אנו נפעל גם להעברת הנושא במישור הבינלאומי לכל רשויות הספורט התאחדות הכדורגל הבינלאומית פיפ"א ואופ"א.

* במנהלת בחרו שלא להגיב לדברים