$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

מחלוקות סביב מינוי מנכ"ל איגוד השחייה

בכירים בהנהלת האיגוד טענו להליך לא ראוי, שחיינים פנו לוועד האולימפי

איתי קאשי ורותם פלדברג  23.08.23 - 18:15

מאבקי הנהלת איגוד השחייה לא פוסקים. מזה חודשים ארוכים ששדרת הניהול הבכירה בענף מצויה במאבקים פנימיים קשים, והיום (רביעי) מתברר כי בשבוע שעבר נרשם פרק נוסף.

ביום ראשון הקודם התקיימה ישיבה של הנהלת האיגוד לסיכום נושאים שבניהול שוטף. במסגרת הישיבה התעוררו לא מעט ויכוחים בנוגע להתנהלות השוטפת של גורמים באיגוד, ואחת הבעיות שהועלו, כך טוענים גורמים באיגוד, הייתה כנגד הליך המינוי למנכ''ל החדש מיקי גפן.

אותם גורמים בהנהלת איגוד השחייה זעמו על הליך בחירת המנכ"ל, שלטענתם לא נעשה באופן תקין. על פי הטענות, ועדת האיתור לתפקיד בחנה מספר מועמדים, אך התכנסה ללא חלק מחבריה לסבב ראיונות אחד - הליך קצר מדי עבור בחירת מנכ"ל לארגון גדול כמו איגוד השחייה.

לאחר אותה ישיבה, אחד מחברי ההנהלה באיגוד השחייה טען כי הושמטו מפרוטוקול הישיבה חלקים מסוימים. יש לציין כי אין זו הפעם הראשונה לטענה מסוג זה, ולאחרונה חבר הנהלה נוסף דיווח כי גם בפרוטוקול אחר הושמטו חלקים מסיכום המפגש.

המחלוקות הקשות בין חברי מרכז הפועל ומכבי בהנהלת איגוד כבר החלו לחלחל לרמת הספורטאים. היום מתברר כי בתקופה האחרונה פנו שני שחיינים בכירים לגילי לוסטיג, מנכ''ל הוועד האולימפי, בבקשה לכונן סדר בכל המתרחש באיגוד.

מטעם איגוד השחייה נמסר: "ב-13 באוגוסט אישרה הנהלת האיגוד את מינוי המנכ"ל וכל הטענות הן סרק וחסרות שחר. מיקי גפן נבחר מבין מספר רב של מועמדים ורואיין על ידי ועדת האיתור שכללה חברי הנהלה. הוא התקבל בזכות הכישורים שלו והניסיון הרב שצבר בניהול חברות פרטיות במגזר הפרטי".

"מלבד שני חברי הנהלה, שבדרך קבע לא מאשרים פרוטוקולים, לא היה אף אחד שהתנגד לפרוטוקול שנשלח אליו. אותם שני חברי הנהלה בחרו לגרור את איגוד השחייה לדיונים בבתי משפט ערב אליפות עולם לנוער, האירוע הכי גדול שהיה לשחייה הישראלית מעולם, וזה רק מוכיח שלא טובת הענף עומדת לנגד עיניהם".