לְבַקֵּשׁ סְלִיחָה מִכָּל אֶחָד

תשובה, תפלה וצדקה, מעבירים את רע הגזרה. גלויברמן לשבת

הרב גלויברמן  16.09.20 - 10:53
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
תחילת כתבה

מסופר על הצדיק רבי זושא מאניפולי זצ"ל, שנכנס לבית הכנסת בערב יום הכיפורים לתפילת 'כל נדרי'' וראה כי הציבור כולו אחוז התלהבות עצומה מעומק הלב כשדמעות על לחיי המתפללים. הצדיק נשא תפילה למרום: "ריבונו של עולם, אילו לא היו חוטאים בניך, אימתי היית שומע תפילות נלהבות כאלה? רואה אתה איפוא שמהחטאים והעוונות שלהם יצא דבר טוב, ובשביל זה בלבד ראוי שתסלח לעמך...".

לכל יהודי קשר עם אלוקים, וזהו קשר עמוק ופנימי הקיים לנצח בין נשמות ישראל לבין מקורם האלוקי. ולא סתם הניצוץ האלוקי מצוי בנשמתו של כל יהודי, אלא אפילו אם יחטא היהודי ויעבור את כל העבירות שבעולם, תישאר נקודה זו זכה תמימה וטהורה, ואין כוח בעולם שיכול לפגוע בקשר זה. זהו לא משל ולא מליצה, זו האמת לאמיתה, והיא באה לידי ביטוי ביום קדוש זה, כשאנו רואים כיצד כל עם ישראל לגווניו, מתכנס בבתי הכנסת לתפילות יום הכיפורים המרוממות.

למעשה, יום הכיפורים מכפר על עוונות שבין אדם לאלוקים, אך יום הכיפורים אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שיבקש סליחה מחברו או מאשתו. מסופר על בעל ששאל את אשתו: "מדוע העץ שבחצר מלא במסמרים?" ענתה לו אשתו: "כל פעם שפגעת בי, תקעתי מסמר בעץ.." שאל אותה בעלה: "ואיך אפשר להוציא בחזרה את המסמרים?" ענתה האישה: "כאשר תתחיל לכבד ולהעריך אותי, הוצא על כל פעולה מסמר אחד..." החל הבעל לכבד את אשתו, ובתוך תקופה כל המסמרים היו מחוץ לעץ. אך הוא שם לב שהחורים שנוצרו מהמסמרים נותרו כשהיו... עלינו לקחת את עניין הסליחה בכובד ראש ולבקש סליחה מכל אדם שפגענו בכבודו. ועל מחילה כזאת נהיה ראויים גם אנחנו למחילה מבורא עולם, ונחתם כולנו לשנה טובה ומתוקה.

חד וחלק: תְּשׁוּבָה, תְּפִלָּה וּצְדָקָה, מַעֲבִירִים אֶת רֹעַ הַגְּזֵרָה.