$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

לחם וביטחון

ְּשֶׁאֵין רַחְמָנוּת רָעָב בָּא לְעוֹלָם. גלויברמן לשישי

הרב גלויברמן  29.05.24 - 17:12
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן

פרשת השבוע 'בחוקותי' פותחת במילים: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ואכלתם לשובע וישבתם לבטח בארצכם". אלוקים בעצם אומר לעם ישראל, כשהם יקיימו את מצוות התורה וינהגו בדרך הישר מתוך אהבת ישראל, מובטח להם שימצאו את פרנסתם ולחמם ויישבו בביטחון בארצם. כאן נשאלת שאלה מתבקשת - מה הקשר לכאורה בין שתי ההבטחות "ואכלתם לחמכם לשבוע" ל"וישבתם לבטח בארצכם", איך הפרנסה קשורה לביטחון? אלא כשאין הפרנסה מצויה – המריבה מצויה. וממילא אדם מתחרה ברעהו, חוטף את פת לחמו של חברו ותחושת השלווה והביטחון נפגעת. אך כאשר מתקיים בנו "ואכלתם לחמכם לשובע", ממילא מתקיימת גם ההבטחה "וישבתם לבטח" – כיוון שהאנשים חיים בידידות זה עם זה בנחת ובשלום כשהפת מצויה.

 

חד וחלק: כְּשֶׁאֵין רַחְמָנוּת רָעָב בָּא לְעוֹלָם