$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

קונטה ופלומן מסרבים לקבל את המתווה החדש

שחקני בית"ר יטרפדו? אצל הישראלים קיימת הסכמה גורפת

תומר לוי
תומר לוי  26.03.20 - 21:15

אחרי השיחות שנערכו אתמול בין משה חוגג לשחקנים, בבית"ר ירושלים ממתינים לתשובת הסגל בנוגע למתווה החדש של השכר שהוצע. כרגע נראה שיש הסכמה גורפת אצל הישראלים, אך מנגד, במועדון חוששים לטרפוד העסקה, כשכך פרדי פלומן ואנטואן קונטה מסרבים לקבל את המתווה.

כזכור אחרי הפגישות אתמול ולאור בקשות של חלק מהשחקנים הבכירים, חוגג קיבל החלטה ששכרם של שחקנים שמרוויחים עד 10,000 ש"ח לא ייפגע, בעוד ממשכורתם של מי שמרוויחים יותר, ההפרש יקוצץ ב-30%. לדוגמא, ממשכורת של 60,000 ש"ח נטו, יקוצצו 30% מ-50,000 ש"ח.

המתווה הראשון שהוצע כלל קיצוץ רוחבי לכולם של 20% אחוז משכר הברוטו, וכך שעל פי ההצעה החדשה, השחקנים הבכירים אומנם יספגו יותר, אך יעזרו לעובדי המועדון ולשחקנים שמרוויחים פחות.

בגזרת השחקנים הזרים, בינתיים הם נשארים בארץ ולא התבקשו לעזוב וההערכה היא שאם מסיבה מסוימת הם לא יסכימו למתווה החדש, כפי שנראה כעת, חוגג יחזור למתווה הראשון, שכאמור, משמעותו היא קיצוץ רוחבי של 20% לכלל עובדי ושחקני המועדון.