$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

ההסבר: מה משמעות ההסכם של הפועל ו"לאן"?

עושים לכם סדר: כל הפרטים מאחורי המסמך שנחשף בערוץ הספורט

הדר יעקבי
הדר יעקבי  14.04.24 - 14:42

תגיות: ליגת העל

במקביל למאבקי ההישרדות של הפועל ת"א והמצב המקצועי הלא פשוט, במועדון עובדים על השנים הבאות מבחינה ניהולית וכלכלית. בשבוע שעבר פורסם כאן לראשונה מסמך נסח בטוחות שמעיד על שיעבוד, שרשמה הפועל תל אביב בהסכם חברת מכירת הכרטיסים "לאן". 

במסגרת הטופס מצוין כי הנכסים המשועבדים ל"לאן" הם: "הזכות להפצת כרטיסים כניסה וכרטיסי מנוי למשחקי הכדורגל של קבוצת "הפועל תל אביב" למשך עונת הכדורגל 24/25 ועד לעונת המשחקים 28/29, ועל כרטיסי הכניסה והמנויים למשחקים והפידיון שיצטבר בידי לאן בגין מכירתם...".

פרסום המסמך המשפטי, ללא ההקשר המלא, הוביל ללא מעט פרשנויות לא מדויקות. לאור הסערה שהתחוללה בעקבות הפרסום, אנו כאן להסביר את המשמעויות בפועל של אותו השעבוד מבחינה כלכלית על הפועל תל אביב.

לאחרונה חתמו בהפועל תל אביב על הסכם חדש מול חברת מכירת הכרטיסים "לאן" לחמש שנים נוספות. במסגרת ההסכם, משרד הכרטיסים "לאן" מקבל בלעדיות לחמש העונות הקרובות על הזכות מכירות הכרטיסים והמנויים למשחקי המועדון. המסמך שפורסם למעשה הוא מסמך המשך להסכם שנחתם בין הצדדים שנמצא תחת הסכם סודיות, אך אנחנו יכולים לחשוף שהפועל תל אביב תקבל מענק של פחות מ-3 מיליון ₪ לפי הערכות שיכנס מיידית למועדון. התנאים בין משרד הכרטיסים לקבוצה נמצאים תחת סודיות, אך ממידע שהגיע לערוץ הספורט המועדון ניהל שיחות עם מספר משרד כרטיסים בנוגע לאותם תנאים.

אז אם יש הסכם בין הצדדים, למה צריך מסמך "שעבוד"? כפי שמשתפים גורמים בהפועל תל אביב, השעבוד יופעל רק במידה ומסיבות כלשהן הפועל תל אביב תפר את ההסכם שנחתם בין הצדדים, והוא למעשה הערבון של משרד הכרטיסים שההסכם בין הצדדים יכובד.

אילו סיבות יכולות להיות לכך שהסכם לא יכובד? למשל, אם בשנים הנקובות המועדון יחליף בעלות והבעלים החדשים יעדיפו ספק אחר או לחלופין אם הבעלים הנוכחיים יחליטו לעבור לספק אחר מסיבות כאלה ואחרות. במקרה שהוחלט לעבור לספק אחר ללא הסכם עם "לאן" אז "לאן", יוכלו לממש את השעבוד שלזכותם, ולמעשה להשאיר אצלם את חלקם בהכנסות שיתקבלו ממכירות כרטיסים ומנויים. הדבר נועד בעיקר כדי לאפשר ל"לאן" להימנע מדיונים משפטיים ארוכים ומפרכים ומעניק להם ערבון משמעותי לקיום ההסכם שנחתם.

כל עוד ההסכם מכובד על ידי שני הצדדים ההכנסות ממכירות מנויים וכרטיסים אמורות לעבור כסדרם לידי המועדון מידי עונה, ולא משועבדות, והכוונה בחתימת ההסכם היא כמובן לכבד אותו. ההסכם יהיה תקף ל-5 שנים ויהיה מחייב על הפועל ת"א, בין אם עם הבעלים הנוכחיים ובין אם הקבוצה תועבר לבעלות אחרת.