$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

חיפה עתרה למחוזי בקשר להפחתת הנקודה

פרסום ראשון: הירוקים פונים לערכאה משפטית גבוהה יותר על הנקודה מהדרבי, שהופעלה לאחר שעמד עונש על תנאי לקבוצה. אם הערעור אכן יתקבל, הפער ירד לשש נקודות. הקבוצה טוענת שלא הייתה מידתיות בעונש

יגאל גולדשטיין
יגאל גולדשטיין  17.04.24 - 17:35

פרסום ראשון. מכבי חיפה עתרה לבית המשפט המחוזי לאחר הפחתת הנקודות בידי בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, מה שיוריד את הפער בפסגת ליגת העל לשש נקודות בלבד, לפני משחק ישיר בין מכבי חיפה למכבי תל אביב בסמי עופר. הקבוצה טוענת כי לא הייתה מידתיות בעונש. 

הנקודה השנייה שירדה למכבי חיפה העונה ירדה לאחר שבית הדין של ההתאחדות הרשיע אותם בהתפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות, עונש על תנאי שעמד נגד הקבוצה בעקבות השלכת אבוקה לכר הדשא. 

הקבוצה תטען כי הייתה הפרה של מידתיות, שהאירוע שהוביל להפעלת העונש לא היה משמעותי - עצירת משחק למספר דקות והשלכת אבוקה אחת בלבד לכר הדשא. שינוי התקנון במהלך העונה לתקנון החודש הוביל לשורת הפחתת נקודות ולביקורת מצד אוהדים של מספר קבוצות, כאשר ערעור של מכבי ת"א לבית הדין התקבל והוחזרה להם נקודה.

המשחק האחרון של מכבי חיפה העונה יתקיים ב-25 במאי, סוף העונה, מה שיכול להוביל למצב בו בית המשפט יקבל את ההחלטה בקשר להפחתת הנקודות רק אחרי שהיא נגמרת. בעקבות זאת, הקבוצה תבקש דיון מהיר.

בפסק הדין של בית הדין של ההתאחדות נכתב כי "ההפחתה על תנאי של הנקודה הנוספת מהווה אף היא גורם מרתיע מבחינת האוהדים ומעניקה למכבי חיפה תמריץ והזדמנות אחרונה לשיפור מערכתי של המאבק בהתפרעויות, ככל שהדבר נוגע להימנעות מספיגת ההפחתה בפועל של הנקודה הנוספת. אם אוהדי הקבוצה המתפרעים לא יתעשתו במהרה ולא ישכילו לשנות את דרכם, הם עלולים להוביל להפעלת העונש המותנה ולהפחתת נקודה נוספת".

בסיום פסק הדין כותבים הדיינים ישראל שמעוני, נעם ליובין וגיורא לנדאו בנוגע להוראת השעה: "בשולי הדברים אנו מוצאים לנכון להביע את דעתנו כי יש בתוצאה לעיל משום חומרה אשר איננו מביטים בה בחמדה ואפילו לא בשוויון נפש, אולם תיקוני התקנון והוראות השעה לצד תקדימי העבר הופכים תוצאה זו לכורח מסתבר וכבית דין המחויב לתקנוני ההתאחדות אין לנו אלא לתהות: האם לא ראוי לבצע חשיבה נוספת באשר לתיקונים אלה? לא לנו לענות על שאלה זו".