מצב הפקקים: זה רק נהיה גרוע יותר

עלייה של 3.4% בנסועה של כלי רכב פרטיים בישראל ביחס לשנת 2017. כמה קילומטרים בממוצע אתם נוהגים בשנה?

ניר בן טובים  16.09.19 - 15:40

תגיות: פקקים

תחילת כתבה

אם אתם מתגלגלים מהבית ונתקעים בפקקים מאמללים יותר מהשנה שלפני כן, אתם לא מדמיינים. על פי נתונים שפרסמה היום (שני) ערב הבחירות בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בשנת 2018 גדלה הנסועה של כלי רכב פרטיים בישראל בשיעור של 3.4% ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. על פי נתוני הלשכה עולה כי רכב פרטי בישראל נוסע בממוצע כ-16 אלף קילומטרים בשנה, ירידה של 0.6%. ואולם בסך הכול, הסתכמה הנסועה ב-61.2 מיליארד קילומטרים, כלומר זינוק של 2.7% ביחס לשנה היוצאת. עוד עולה, כי ככל שהרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר.

בבחינת הנתונים בקרב חברות הליסינג (כלי רכב צמודים ממקום העבודה), עולה כי רכב פרטי בבעלות חברת ליסינג שעלה לכבישים ב-4 השנים האחרונות נוסע בממוצע 30 אלף קילומטרים בשנה, וזאת לעומת 28.5 אלף קילומטרים לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.2 אלף קילומטרים לרכב פרטי המשמש להשכרה או לתיור ו-17.1 אלף קילומטרים לרכב פרטי בבעלות פרטית. עוד עולה, כי כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר; על פי נתוני הלשכה כלי רכב להם מנועי דיזל גמאו בשנת 2018 מרחק של 25.9 אלף קילומטרים בממוצע בבעלות פרטית, בעוד כלי רכב המונעים בגז נסעו 21 אלף קילומטרים. כלי רכב עם מנועי בנזין - 15.6 אלף קילומטרים. 

בגזרת האופנועים נותרו הנתונים די דומים לשנה הקודמת; קטנועים בנפחי עד 50 סמ"ק מכסים את המרחק הממוצע הנמוך ביותר - 3.1 אלף קילומטרים בשנה. אופנועים בנפחי 401 סמ"ק ומעלה עם ממוצע של יותר מ-8.1 אלף קילומטרים ואופנועים בנפחים שעד 125 סמ"ק עם ממוצע של 6.7 אלף קילומטרים בשנה. 

המצב בכבישים כמובן בכי רע: ב-18 השנים האחרונות גדלה הנסועה בכמעט 70%, בעוד מצבת כלי הרכב על הכבישים גדלה בשיעור של 91%, שטח הכבישים גדל רק ב-48% ואורך הכבישים ב-20% בלבד. כלומר, קצב הרחבת הכבישים או פיתוח התשתיות לא יכול להדביק את קצב הנסועה, ולכך יש השלכות רבות כמו גידול בכמות תאונות הדרכים, נזקים כלכליים בהיקפים של יותר מ-35 מיליארד שקלים בשנה ועוד.