רכישת רכב משומש: כך לא תיפלו בידיים של נוכלים

רכישת רכב היא אחת העסקאות היקרות והמורכבות שאנחנו מבצעים כצרכנים, פער הכח והמידע בין העוסק לצרכן בתחום זה גדול במיוחד. אין לצרכן הסביר את הידע המקצועי הנדרש כדי לעמוד על מצבו של הרכב ובחלק גדול של המקרים אין לצרכן גישה למידע אודות ההיסטוריה של הרכב

אניטה יצחק, הרשות להגנת הצרכן  28.06.21 - 09:48
תחילת כתבה

רכישת רכב היא אחת העסקאות היקרות והמורכבות שאנחנו מבצעים כצרכנים. פער הכח והמידע בין העוסק לצרכן בתחום זה גדול במיוחד. אין לצרכן הסביר את הידע המקצועי הנדרש כדי לעמוד על מצבו של הרכב ובחלק גדול של המקרים אין לצרכן גישה למידע אודות ההיסטוריה של הרכב. בחינת שוק הרכב מעלה פגיעה רחבה בצרכנים במספר מישורים בדגש על מכירת רכבים משומשים. הפגיעה נוגעת לאי גילוי והטעיות ביחס להיסטוריית השימוש ברכב, הנזקים שנגרמו לרכב, העבר  התאונתי והביטוחי של הרכב, גם כשמדובר ברכבים אשר נקבעו בעברם כ-"אובדן להלכה".

לאחרונה, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת 'אליאב סוכנויות רכב בע"מ' על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי בסך 90,000 אלף שקל. כוונה זו נשלחה בגין פרסום מודעה למכירת רכב, כאשר במודעה ציינה הסוכנות כי הרכב ללא עבר תאונתי. זאת בעוד בפועל הרכב ניזוק בשתי תאונות אשר הביאו לירידה בערכו בשיעור של 54.11% - מעשה זה עלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה ומהווה הפרה בגינה הרשות החליטה כי יוטל עיצום כספי.

סוכנות הרכב פרסמה מודעה באתר יד 2 בה הציעה למכירה רכב מסוג טויוטה אייגו (AYGO), במודעה תיארה החברה את מצבו של הרכב כך: "חדש!!! חדש!!! חדש!!! שמור מאוד ומטופל!!! ללא תאונות!!! התחייבות מלאה בבדיקה!!! (ראו התמונה מטה). בפועל, ביום 17.3.18 הרכב ניזוק בתאונה ונקבע כי ניזוק באופן חלקי, ביום 22.5.18 ניזוק הרכב בתאונה נוספת, ונקבעה לרכב ירידת ערך של 54.11% והוא הוגדר "אובדן גמור – להלכה" - דברים אלה היו ידועים לסוכנות הרכב.

כאשר הגיעה הצרכנית ג. אל המגרש וביקשה לרכוש את הרכב. נציג החברה מסר לג. כי הרכב ללא עבר תאונתי, ולא גילה לג. כי הרכב ניזוק פעמיים בתאונות שונות והוגדר "אובדן גמור – להלכה". בעת בדיקת הרכב נתגלו ליקויים במרכב, אך נציג החברה ציין כי אין מדובר בליקויים משמעותיים, בתום הבדיקה רכשה ג. את הרכב.

כלי רכב שהוכרזו כ"אובדן להלכה" הם רכבים שבשל היקף הנזק שנגרם להם ועלות תיקונם, בחרה חברת הביטוח שלא לתקנם בידי הלקוח, לשפות את בעל הרכב ולהעביר את הרכב לבעלותן. בשלב זה נמכרים הרכבים למגרשי הסדר ובהמשך לסוחרי רכב וזאת תוך הותרת הבעלות הרישומית ברכב אצל חברות הביטוח. אלה צריכים לדאוג לתיקונם של הרכבים ומשעשו כך עליהם להציג את התיעוד לתיקון בפני חברות הביטוח, לקבל את אישורן להעביר את הבעלות ברכב ללקוח קצה.

בהתאם לתקנות התעבורה, קיימות חובת דיווח למשרד הרישוי  על הנזק, על תיקונו ועל חזרתו של הרכב לכביש. הרישום הינו פנימי ואינו מונגש או גלוי לצרכנים ואינו מופיע בהנפקת רישיון הרכב. חוק הגנת הצרכן קובע חובת גילוי של כל פגם או איכות נחותה, או תכונה אחרת הידועים לעוסק, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס. החוק קובע גם איסור הטעיה בכל עניין מהותי ובכל חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בהם, השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ.

מידע הנוגע למצבו של הרכב, השימוש הקודם שנעשה בו, הפגיעות שנגרמו לו וכיוצ"ב, הם בוודאי פרטים מהותיים שיש לגלות בשלב המכירה. אי גילוי מלא  המידע באשר לרכב, לא מאפשר לצרכן לבחון את מכלול המידע ביחס לנכס ולקבל החלטה מושכלת. אין בפני הצרכן את כל המידע הרלוונטי על מנת לשקול את כדאיות העסקה. בנוסף לכך, בהתייחס לאי גילוי המידע וההטעיה במכירת רכבי אובדן להלכה, הצרכן עשוי להיות ניזוק במספר ממדים: ברכבים אלה יכולות להיות השלכות בהיבטים הבטיחותיים של הרכב, הנוגעות לאופן ואיכות הליך השיקום שעברו כלי הרכב, באופן העלול להביא למצב של סכנת חיים. כמו כן ישנם היבטים של ירידה בערך הרכב בשל נזקים שנגרמו לרכב ותשלום על הרכב שלא בערכו האמתי, וכן  קושי בביטוח רכב לאחר קנייתו. בחלק מהמקרים חברות הביטוח מסרבות לבטח רכב אשר הוגדר בעברו כ "אובדן להלכה".

מה ניתן לעשות על מנת לצמצם אפשרות לפגיעה במסגרת קניית רכב משומש?

א. להתעקש לקבל מבעל הרכב פלט עדכני לגבי הרכב, ממאגר הסליקה של חברות הביטוח. מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע”מ היא חברת בת של איגוד חברות הביטוח בישראל. במרכז הסליקה קיים מאגר מידע הכולל מידע בנושא היסטוריית תביעות ששולמו על ידי חברות ביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב מבוטחים. רק בעלי כלי רכב מבוטחים או מורשים מטעמם יכולים לפנות למאגר זה באמצעות האינטרנט ולקבל מידע על רכביהם. חשוב לציין כי מאגר זה אינו כולל את רכבי חברות הליסינג וההשכרה. יש לקחת את הרכב לבדיקה במכון רישוי נטרלי ולא להסכים לבדיקה במכון שהמוכר הפנה אתכם אליו.

ב. לבצע בדיקה מלאה לרכב לפני הקניה במכוני הבדיקה ולא בדיקה חלקית.

ג. חיפוש באינטרנט, ברשתות החברתיות. צרכנים רבים משתפים מידע ברשת לגבי עוסק או לגבי פגיעה ברכב שניזוק משמעותית ( קיימים פורומים ייעודיים וקבוצות פייסבוק ייעודיות)

ד. לשאול שאלות ולהיות אקטיבי. לשאול "ברחל בתך הקטנה" מהם הנזקים שנגרמו לרכב בעברו והאם הוא נקבע בעבר כאובדן להלכה, מה השימוש הקודם שנעשה ברכב. שימו לב, יותר קל לאנשים להסתיר מידע מאשר להטעות באופן אקטיבי.

לאור הפגיעה הרחבה בצרכנים בתחום הרכב שמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן את הטיפול בסוגיה זו גבוה בסדרי העדיפויות שלה. במסגרת הזאת אנו עומלים על הרחבת הנגשת המידע לצרכן ותגבור משמעותי של מערך האכיפה כנגד עוסקים מפרים שפועלים בתחום. הרשות שמה דגש באכיפה כנגד עוסקים ובעסקאות בהן לא מגלים לצרכן את כל המידע הנדרש  לגבי הרכב ובוודאי כאשר מטעים את הצרכן בפרטים מהותיים ביחס לרכב.

אני מזמינה כל מי שנפגע פגיעה צרכנית לפנות אל הרשות ולהגיש תלונה במידת הצורך:
מוקד הרשות פועל בימים ראשון, שני ורביעי בין השעות 13:00-09:00 ומספרו: 073-3717777
כמו כן ניתן להגיש תלונה באתר הרשות  בכתובת: http://www.fta.gov.il/

הכותבת היא סגנית הממונה וראש אגף חקירות ומודיעין ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.