$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

נהג שהחליק על כתם שמן ופגע ברכב - ישלם פיצוי

בפסק דין חריג מאוד שניתן לאחרונה בבית משפט השלום ברחובות קבעה השופטת כי על אף שמדובר על כתם שמן שגרם לנהג להחליק, עדיין – האחריות לתאונה מוטלת עליו

ניר בן טובים  09.11.21 - 07:29

מתי איבוד שליטה במכונית, וגרימת נזק כתוצאה ממפגע בטיחותי מטיל את מלוא האחריות על הנהג? הסוגיה האמורה הגיעה לפתחה של כב' השופטת רנה הירש (השלום, רחובות) בתיק בו נדונה תביעה אותו הגישה מנורה, שבטחה את הרכב שנפגע בתאונת שרשרת: נהג הרכב הראשון, עלה על כתם שמן, איבד את האחיזה ופגע ברכב שמעוצמת הפגיעה, נהדף כלפי הרכב אותו היא ביטחה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד שחף היימן, ממשרדו של אסף ורשה, נטען כי הרכב החליק כפועל יוצא של נהיגה רשלנית, אולם מבטחת הרכב הפוגע טענה שמדובר על "תאונה בלתי נמנעת". לשיטתה, הפגיעה ברכב הראשון ארעה בשל הימצאותו של כתם שמן על הכביש, שגרם לחוסר תגובה של הבלמים ולהעדר אפשרות להימנע מפגיעה ברכב שלפניו, כמו גם להדיפה המשמעותית של הרכב השני לכיוון הרכב הראשון של הנתבעת. על מנת לבסס עמדה זו, הביאה הנתבעת, את עדותו של נהג רכב שהעיד כי לאחר התאונה, כאשר יצא מרכבו, הבחין כי הוא דורך על כתם שמן שעל הכביש. 

לאור הטענה כי כתם השמן הוא הגורם הבלעדי לתאונה, הגישה הנתבעת צד ג' כנגד העירייה, שהכחישה את אחריותה. בתגובתה זו, ציינה כי פעלה בצורה ראויה וסבירה, במגבלות האילוצים התקציביים כדי למנוע נזקים כאלו. עוד נטען כי אין אפשרות להציב פקח בכל פינת רחוב כדי לוודא "בזמן אמת" שלא נוצרים מפגעים, וכי פעלה בהתאם לנהלים כדי להסיר את כתם השמן, לאחר שנודע לה דבר קיומו בעקבות הודעה למועד העירוני.

מה פסק בית המשפט? כב' השופטת רנה הירש, הבהירה כי קיומו של כתם שמן על הכביש כדוגמת זה שהיה בדרך בה אירעה התאונה, הוא סיכון שנהג סביר צריך לקחת בחשבון כי הוא עשוי להיתקל בו במהלך נהיגתו. לדבריה, אין חולק כי כלי הרכב לפניו, והיו מספר כאלה – לא החליקו, אלא רק אותו נהג שהחליק במהלך עצירתו. לאור כך, קבעה כי יש בכך כדי להעיד כי שהנהג נסע במהירות שאינה מתאימה לדרך עירונית בעת התקרבותו לצומת, כאשר ניתן היה לעשות כן ולהימנע מהחלקה.

בנוגע לאחריותה של הרשות המקומית, היא קבעה כי אין מקום לחייב רשות ציבורית לשאת באחריות בנזיקין בגין כל מפגע שנוצר בתחום אחזקתה ושליטתה, כאשר מדובר במפגע שעשוי להיווצר בתוך פרק זמן קצר ואף שניות בודדות בלבד, אלא אם ידעה, או שהיה עליה לדעת על קיומו, או תרמה/גרמה להיווצרותו, או נמנעה לפעול באופן סביר להסרת המפגע לאחר שנודע לה דבר קיומו. לפיכך, למרות שהיה כתם שמן על הכביש שגרם לתאונה, אין ניתן לייחס לעירייה אחריות בשל הפרת חובת זהירות באי הסרתו.

סוף דבר. חברת הביטוח 'מגדל' - המבטחת של הרכב המחליק, חויבה לפצות את "מנורה" על הנזקים שנגרמו לרכב שביטחה בסך 15,413 שקל, בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד. לדברי עו"ד שחף היימן: "בית המשפט שולח מסר מאוד ברור לנהגים: נהג שיחליק על כתם שמן ויתברר כי הדבר ארע בשל נהיגה במהירות מופרזת – ישלם את הנזק שגרם ולא יוכל להתלות בטיעון כי המצאות שמן על הכביש  - מנתקת את האחריות".