$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

ירידה חדה בתאונת חזית-אחור

בתוך עשר שנים נרשמה ירידה דרמטית במספר תאונות חזית אחור שהסתיימו בפציעה. במקביל - עליה משמעותית במספר ההרוגים והפצועים באורח קשה בתאונות אלה בשל נהיגה במהירות מופרזת והסחות דעת

מערכת עולם הרכב  28.03.23 - 15:05

ירידה משמעותית בשיעור חד של 56% במספר תאונות חזית אחור עם נפגעים בעשר השנים האחרונות, כך עולה מסקירת עמותת אור ירוק לאחרונה. על פי הנתונים, בשנת 2013 עמד מספר הנפגעים בתאונות דרכים בנסיבות אלה על 4,167 ואילו מסיכום שנת 2022 עולה כי חלה כאמור ירידה - ומספרם עומד על 1,830.

מעיון בנתונים, עולה כי במהלך התקופה האמורה, חלה ירידה מתמשכת במספר הנפגעים. יש לציין כי נתונים אלו מתייחסים לתאונות חזית אחור שהסתיימו בפציעה, ואין בהם משום להעיד האם חלה ירידה גם במספר התאונות שהסתיימו עם נזק לרכוש בלבד. בו בעת, חרף הירידה בהיקפן, התפלגות חומרת הפציעה כתוצאה מהן, מכרסמת באופטימיות ובתמונה הכוללת. 

במהלך העשור האחרון, חלה עליה בשיעור של 42% במספרן של התאונות שהסתיימו במוות. בשנת 2013, 40 מעורבים מצאו את מותם, ואילו בשנת 2022, מספרם עומד על 52. בנוסף, חלה עליה בשיעור של 38% במספר המעורבים שנפצעו קשה, מרמה של 200 נפגעים בשנת 2013, לרמה של 275 בשנת 2022. מבחינת פצועים בשנת 2013 עמד מספרם על 3,927 ואילו בשנת 2022 על 1,503. סה"כ, במהלך התקופה 2013-2022, הובהלו לבתי החולים 31,966 נהגים ונוסעים ברכב, בגין תאונות חזית אחור.

הנסיבות
עו"ד אסף ורשה, יו"ר משותף של פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדין, מומחה בדיני ביטוח: "הירידה במספר התאונות מוסברת כמובן על רקע התקנתן של מערכות בטיחות אקטיביות. בו בעת, בתאונות חזית-אחור, סיכויי ההישרדות גבוהים יותר, ביחס לתאונות חזית-חזית (אנרגיה כפולה) או חזית-צד (רכב אינו בנוי לספוג התנגשות צדדית)".

ניתן לשער כי ההסבר לעלייה בחומרת הפציעות ומספר האירועים שהסתיימו במוות, טמון במהירות הגבוהה בה נסע הרכב הפוגע ובחוסר היכולת של מרבית המערכות לספק פתרון הולם בזמן אמת, אומר ורשה. "בהיבט הביטוחי, המציאות מלמדת כי גם לא מעט תאונות חזית אחור, שהוגדרו כתאונות קלות, הסתיימו עם תשלום פיצויים בסכומים גבוהים. הסיבה לכך היא צליפת שוט (Whiplash injury) – כיפוף צוואר פתאומי וזריקה של הראש והצוואר קדימה ומיד אחורה בעקבות פגיעה של רכב מאחור".

בתאונה כזו, לרוב, נפגעות בין היתר חוליות הצוואר, רצועות בין חולייתיות, תוך מתיחה ניכרת של שרירי חזה ו/או שרירי גב עליון ו/או שרירי עורף.  בפועל, על אף שלא אחת הכאב חולף תוך מספר חודשים, ישנם לא מעט מקרים, בהם האירוע הטראומטי הוביל להתפרצות של מחלות כאב כרוניות כדוגמת פיברומילגיה, על כך המשתמע מכך מבחינת גובה הפיצויים.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "תאונות דרכים מסוג חזית-אחור נגרמות בעיקר בשל אי שמירת מרחק מתאים מהרכב שמלפנים, וכמו כן גם בשל היסח דעת של הנהג. ברור וידוע שככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר כך מרחק העצירה גדול יותר כמו גם עוצמת הפגיעה. לכן במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים לעודד ולקדם התקנת מערכות בטיחות אוטונומיות שמפצות על טעויות הנהג ולמעשה עוצרות את הרכב לפני הפגיעה.".

במקביל מציין עו"ד יעקב, "יש להגביר את המודעות לנהיגה במהירות החוקית והמותאמת לתנאי הדרך, לשמירת מרחק נכונה ולנהיגה ללא שימוש בטלפון הסלולארי. תאונות הדרכים הן לא גורל משמיים ובפני שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מונחת תכנית לאומית לצמצום הקטל בדרכים שהכין הרלב"ד, הגוף שאמון עלה מאבק בתאונות הדרכים. כל יום ללא אישור התכנית חושף את כולנו לסכנה גדולה ומיותרת בכבישים".