$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

הדרכת הנהיגה שיצאה משליטה

בתום מספר הקפות במסלול, המדריך עבר לכיסא הנהג, אך תוך זמן קצר הוא איבד שליטה ופגע בחומת בטון. בעל הרכב תבע פיצויים – ומה קבע בית המשפט?

מערכת עולם הרכב  20.05.24 - 21:51
הדרכת נהיגה (אילוסטרציה)
הדרכת נהיגה (אילוסטרציה)

תגיות: משפט וביטוח

סיפור המעשה:
בעלים של רכב מסוג קאדילק, פנה אל אדם שהציג עצמו כמדריך נהיגה ספורטיבית, על מנת שידריך אותו במסלול ייעודי. השניים נפגשו לשם כך באחד מימי הקיץ של 2018 ותחילה, בעל הרכב ביצע מספר הקפות במסלול כשהוא נוהג ברכבו, ולצידו המדריך עוסקת במלאכת ההדרכה. לאחר מכן, לדברי בעל הרכב, הוא ירד מן הרכב, והמדריך ביקש לנהוג בעצמו במסלול. לטענת בעל הרכב, המדריך נהג בפראות, הגיע למהירות של 163 קמ"ש, איבד שליטה על הרכב, וסטה מן המסלול עד שפגע בחומת בטון. הרכב ניזוק עד כדי אובדן גמור. בשורה התחתונה – בעל הרכב תובע את המדריך וטוען כי על הנתבע לפצותו בסכום של כ-305 אלף שקלים.

טענות הנתבע – מדריך הנהיגה
הנתבע טוען בכתב ההגנה שהוא מדריך של "נהיגה מתקדמת ונהיגת מרוצים" בארץ ובחו"ל. לדבריו, במהלך ההדרכה על המסלול, ביקש ממנו בעל הרכב כי יעבור למושב הנהג אולם הוא סירב. דקות לאחר מכן, התלמיד התעייף מהנהיגה, ואז ביקש ממדריכו לעבור לכיסא הנהג ולעשות מקצה נוסף. במהלך ההקפה השביעית, בעוד המדריך נוהג, בעקבות תקלה כלשהי, הרכב "איבד את הבלמים" וכתוצאה מכך סטה מהמסלול. הנתבע טען כי התאונה אירעה בשל כשל בלתי צפוי במערכות הרכב. אי לכך, הוא הגיש חוות-דעת על פיה, ברישום התקלות במערכות הבקרה של הרכב, תועדו תקלות בבלמים, וכי קיימת אפשרות כי התקלות היו קיימות בזמן אמת לפני האירוע וגרמו לפגיעה במערכת הבלימה של הרכב, עד כדי גרימת התאונה. כן חיווה מומחה הנתבע דעתו כי התובע לא החליף את נוזל הבלמים לכזה שטמפרטורת הרתיחה שלו גבוהה יותר ומתאים לנסיעה תחת עומס במסלול, על מנת למנוע אפשרות שמצב הצבירה של נוזל הבלמים יהפוך לגז. לעמדת מומחה הנתבע, אי-החלפת נוזל הבלמים פגעה ביכולת הבלימה וההאטה של הרכב באופן שהביא לסטייתו מהמסלול.

דעת המומחה שמונה ע"י בית המשפט:
בית המשפט מינה מהנדס שחיווה דעתו, על פיה, לא נמצאה עדות לכשל במערכת הבלמים של הרכב אשר יתאים לטענת הנתבע בדבר היעדר בלימה מוחלט. עמדתו היא כי סביר יותר שהיעדר בלימת הרכב נובעת מ"מעשיי הנהג". ביתר פירוט, המומחה ציין כי התחממות יתר של מערכת הבלימה אינה מתרחשת ברגע, ונהג מיומן ומקצועי כמו הנתבע אמור להרגיש בכך ולהאט את הרכב כאשר תהליך זה מתחיל. מסקנת המומחה היא שתקלה זו אינה מתאימה לתיאור של היעלמות כושר הבלימה של הרכב בן רגע. המומחה ציין כי אינו מכיר אף מקרה שבו הוחלף נוזל הבלמים לפני יום-מסלול או הדרכת נהיגה. בנוסף, בדיקת "מערכת הקלטת נתוני אירוע", השומרת נתונים שונים ברכב סמוך לפני התאונה, מעלה כי לא נרשמו תקלות ברכב בשעת התאונה. לדבריו, ברכב תועדה עזיבה של דוושת התאוצה, לחיצה על דוושת הבלם, וירידה במהירות הרכב בהשפעת בלימה - מה שמעיד על "תאוטה אפקטיבית בהשפעת מערכת הבלמים ותקינותה של מערכת הבלמים על כל מרכיביה".

ומה פסק בית המשפט?
בית המשפט נוטה לייחס משקל רב לעמדת המומחים מטעמו (שמוסכמים על הצדדים). כלומר, עמדתו של המהנדס, לפיה לא נפל פגם באי-החלפת נוזל הבלמים – התקבלה. כמו כן, בית המשפט קיבל את קביעת המומחה שאילו הייתה בעיה בצמיגים או בבלמים, המדריך היה מרגיש אותה קודם לכן וממילא שתי התקלות בבלמים שנרשמו בחוות-דעתו הן לא כאלו שמביאות לאובדן כושר הבלימה. אי לכך, מאחר שהוכח שלא הייתה ברכב תקלה טכנית שגרמה לתאונה, הסיבה הסבירה שנותרה לתאונה היא זו שנעוצה בנהג ואופן נהיגתו. סוף דבר בית המשפט קבע:

"עיון בכתב ההגנה מותיר את הרושם, שהטענות לגבי הביטוח מופיעות בו בקצרה יחסית, והטענה העיקרית בפי הנתבע בכתב ההגנה היא בדבר תקלה שאירעה ברכב. ודאי שכתב ההגנה אינו מותיר את הרושם כפי שטוען הנתבע בסיכומיו, כי זו 'הרשלנות המהותית העיקרית בתביעה שלפנינו'". עוד פסק בית המשפט כי קודם לתאונה הנתבע לא בירר עם התובע האם קיים לרכב ביטוח רכוש מתאים. הנתבע דרש מהתובע שיהיה לרכב ביטוח חובה. לא הוצגה תשתית להטעיה כלשהי מצד התובע בנושא. גם האינדיקציות השונות שהציג הנתבע, לכך שסבר שלרכב ביטוח, אינן משכנעות.

לבסוף, בית המשפט פסק:
1. הנתבע ישלם לתובע 250,800 ש"ח בגין הנזק לרכב.
2. הנתבע ישלם לתובע 17,360 ש"ח בגין אחסנת הרכב ו-936 ש"ח בגין הוצאות גרירה.
3. כן ישלם הנתבע לתובע 10,837 ש"ח בגין הוצאות מומחים ושכר-עדותם.
4. הנתבע ישלם לתובע הוצאות בגין האגרה כפי ששולמה.
5. הנתבע יישא בשכר-טרחת בא-כוח התובע בסך 22,500 ש"ח.

פנינו לעו"ד אסף ורשה, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין, על מנת שיחווה דעתו על פסק הדין ועל המשמעויות הרחבות שלו:

פסק הדין מחדד את העובדה כי מוטלת חובת אחריות כבדה על מדריך נהיגה ובמקרה בו אירעה תאונה, בהיעדר ביטוח – הוא עלול למצוא את עצמו מחויב לשלם את עלות תיקון הרכב או במקרה של השבתתו – את מלוא ערכו. כמו כן, רבים מהמדריכים שמבוטחים, נהנים מכיסוי ביטוחי ככל שמדובר על הדרכה במסגרת בית הספר אליו הם משתייכים. מנגד, במקרה של הדרכה אישית, הפוליסה לא תקפה (אלא אם צוין אחרת), ולפיכך גם לא יינתן ביטוח אחריות מקצועית, על כל המשתמע מכך.