$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

בגלל שמשון הגיבור: הקסדה של אדלמן נפסלה

על גולש הסקלטון הישראלי באולימפיאדת החורף נאסר להשתמש ב"סממנים דתיים ופוליטיים"

עינת הירש
עינת הירש  10.02.18 - 10:39

הוועד האולימפי העולמי אסר על גולש הסקלטון הישראלי, אדם אדלמן, להתחרות באולימפיאדת החורף עם הקסדה המקורית שלו, עליה מצויירת דמותו של שמשון הגיבור, בשל "איסור על כל שימוש בסממנים דתיים ופוליטיים".

החלטה זו התקבלה בהפתעה גדולה בקרב המשלחת הישראלית, זאת משום שעוד לפני התחרות מנהל המשלחת עדכן את הוועד האולימפי בנוגע לקסדתו של אדלמן ולא נתקל בשום התנגדות או סירוב, אם כי כשהגיעו כנראה הבינו בוועד האולימפי כי דמותו של האיש על הקסדה של אדלמן הינה דמות תנכ"ית ואסרו את השימוש בה.

יש לציין כי כל גולשי הסקלטון משקיעים מאוד  בחזית קסדתם היות וזהו החלק הכי בולט אצלם לאור העובדה שהם מתחרים עם הראש קדימה, וגם אדלמן השקיע בקסדה מחשבה רבה, כיהודי אמריקאי פטריוט שעשה עלייה לארץ לפני שנתיים ולא בכדי בחר את שמשון הגיבור על קסדתו, בשל המשמעות הקדומה לדמותו שניצח גדולים וחזקים ממנו לאור חוסר ההצלחה של ישראל במשחקי החורף יחסית למדינות היריבות החזקות.

בסופו של דבר ולמרות ההשקעה, אדלמן ייאלץ לצבוע את קסדתו ולהסתיר את הציור של שמשון הגיבור כשהסתרתו על ידי הדבקה אינה באה בחשבון בשל החשיבות האווירודינאמית ולכן ייאלץ לצבוע אותה. התחרות שלו במזחלות, אגב, תתקיים רק ביום חמישי.