$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

מרכז הפועל ומכבי יצילו את איגוד השחייה

תפנית בעלילה: ישיבת חירום הובילה להחלטות שימנעו פגיעה קשה בשחיינים

רותם פלדברג
רותם פלדברג  28.01.24 - 17:37
(סימונה קסטרווילארי)
(סימונה קסטרווילארי)
לאחר שבישיבת ההנהלה האחרונה באיגוד השחייה התקבלו החלטות דרמטיות, אשר ביניהן הוחלט כי עובדים יוצאו לחל"ת ופעילויות איגוד השחייה יופסקו עד להודעה חדשה בעקבות אי אישור דוחות כספיים לשנת 2022 שעלולות להוביל לשלילת האישור לניהול תקין, התקיימה היום (ראשון) ישיבת הנהלה דחופה בהובלת המרכזים לפתור את המשבר.

בישיבת ההנהלה שהתקיימה היום, הביאו לאישור האיגוד את חברותם בהנהלה של סמנכ"לית ספורט תחרותי במרכז הפועל, מורן מסיקה אידלמן ומנהל אגף ספורט במכבי, אור שיניוק, והשחיינית האולימפית עדי ביכמן שיהיו חברים בהנהלה ויסייעו לאיגוד להוביל בהצלחה את ההכנות למשחקים האולימפיים בפריז.

במהלך הישיבה הסכימו הצדדים לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין על מנת לאשר דוחות כספיים לטובת ניהול תקין לאיגוד. בנוסף, אגודות הפועל ומכבי הגיעו להסכמה למנות את עו"ד אפרים ברק כבורר מוסכם על מנת לפתור את המשבר הניהולי באיגוד. עו"ד ברק הוא בורר בעל שם ב-CAS, בעל ניסיון בין לאומי והוא עתיד להכריע במחלוקות מהותיות של האיגוד.

ההחלטות שהובאו היום בפני חברי ההנהלה התקבלו לאחר עבודה מאומצת ומשותפת של מנכ"לי המרכזים כנרת צדף ונאור גלילי שנרתמו להציל את האיגוד, ובכך מנעו את הפגיעה הקשה בספורטאים, בעקבות מחלוקות של חברי ההנהלה.

מנכ"לית מרכז הפועל, כנרת צדף: "אני גאה בשיתוף הפעולה המוצלח בין מרכז הפועל למכבי ישראל שלקחו על עצמם להיות המבוגר האחראי, הוציאו את העגלה מהבוץ והצילו אלפי שחיינים מפגיעה חסרת תקדים. כל עוד אני עומדת בראש מרכז הפועל לא אתן לפוליטיקה לבוא על חשבון הספורטאים. מודה למנכ"ל מכבי ישראל שראה יחד איתי את חשיבות הנושא וחתר לפתרון המשבר. יחד נצליח וננצח".

מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי: "חרטנו על דגלנו בשנים האחרונות מינהל תקין וטוהר מידות בהתנהלות ארגוני הספורט, הפעולות שהמלצנו הינן להבראת האיגוד ומניעת מחלוקות שעלולות לפגוע בפעילות הספורטיבית של הענף. שמח על ההיענות והתמיכה ממנכ״לית הפועל, כנרת צדף ונציגי הפועל לפתרון הבעיה״