הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

מַדּוּעַ קִנְּאוּ אָחִי יוֹסֵף?

לעולם להקפיד על שוויון בין הילדים. גלויברמן לשבת

הרב גלויברמן  24.11.21 - 13:45
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן

תחילת כתבה

בפרשת השבוע ' וַיֵּשֶׁב' מסופר על יוסף בן הזקונים של יעקב, ועל השנאה והקנאה מצד האחים כלפי יוסף אחיהם הצעיר שהעבירה אותם על דעתם עד כדי כך שהם מכרוהו כעבד למצרים. היו למעשה לפי המסופר בתורה, כמה סיבות שהביאו את המצב הזה. בראשונה, יוסף הוציא דיבה רעה על אחיו לאביו יעקב, והיו גם חלומות ההתנשאות של יוסף על אחיו שסיפר להם על כך בפרוטרוט. אולם בעיקר, האיבה נוצרה בגלל היחס המועדף שקיבל יוסף הצעיר מיעקב אביהם.

כפי שנאמר: "כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו". יעקב פינק את יוסף מאד כבן זקונים, העניק לו מתנה מיוחדת על פני אחיו - כתונת פסים. האחים שראו זאת קנאו בו ומיד הם זוממים להרוג אותו. ראובן אחיו הבכור מציע להשליכו לבור ולא לשלוח יד בנפשו של יוסף, כשלאחר מכן הוא נמכר כעבד למצרים, שם קיבל לבסוף מעמד של משנה למלך מצרים.

אנו רואים בפרשה רמז מופלא לכך, שכאשר האחים הלכו לרעות את צאן אביהם בשכם, שלח יעקב את בנו יוסף, לראות ולשמוע מה שלומם? ככתוב: "לֶךְ נָא רְאֵה אֶת שְׁלוֹם אַחֶיךָ". מסבירים המפרשים, שלא רק לשאול לשלום אחיו של יוסף ביקש יעקב, אלא שלמרות השנאה כלפי יוסף מצד אחיו, מבקש יעקב מבנו יוסף שישתדל לראות את שלומם-שלימותם של האחים. את המעלות שלהם ולא את חסרונותיהם. ואכן יוסף לא היסס וכיבד את בקשתו של אביו יעקב.

מן הסיפור המקראי הזה אנו למדים פרק חשוב בחינוך הילדים: לעולם להקפיד על שוויון בין הילדים. שכן כל הפליה, מעוררת קנאה מיותרת ושנאה בקרב הילדים. עלינו לגרום לכך שהילדים יחפשו את המעלות האחד בשני ולא ההיפך.