$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

זאב גרינברג הוציא צו עיקול לכספי הפועל תל אביב

במנהלת התקבל צו על סך 740,000 שקלים. המשמעות להמשך? כל הפרטים

הדר יעקבי
הדר יעקבי  21.02.24 - 12:39

במנהלת התקבל צו עיקול על סך 740,00 ש"ח, שהוצא לבקשת זאב גרינברג, זאת בעקבות הסכסוך המשפטי בין הצדדים.

מבחינתה של הפועל תל אביב, אין הרבה משמעויות פרקטיות לצו הזה, המנהלת כבר שילמה את מירב הכספים למועדון לעונה הנוכחית, וכל מה שלא ישולם, יוכלו הבעלים לשלם מכיסם.

לטענת הבעלות הקודמת, האחים מינצברג היו אמורים להחליף את הערבויות בבנקים על שמם, מה שהם לכאורה לא עשו, וגרמו לבעלים הקודמים להזרים כסף מכיסם.

מצד האחים מינצברג, נטען שקיבלו מועדון בגירעון גבוה מזה שסוכם ועל כן הם מטילים סנקציות על הבעלות הקודמת, שמצדה טוענת שהגירעון לא חרג כלל. אלו טוענים שנכנסו למועדון כספים מתקופת הניסנובים אך בוצעו בתשלומים. לדבריהם, הסכומים שהתקבלו מצמצמים את הגירעון, זאת מבלי להזכיר את  מכירתו של סתיו למקין לשחטאר דונייצק.

תגובת הפועל תל אביב: "נכון לרגע זה לא קיבלנו את התביעה, כשנקבל נגיב בבית המשפט". במנהלת יבחנו את הדברים בסיוע משפטי.