$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

ערעורו של ג`קי בן זקן בהתאחדות נדחה

בעלי אשדוד ישאר מורחק וישלם את הקנס: "כמות בלתי נתפסת של העלבות שופט"

מוטי פשכצקי
מוטי פשכצקי  26.02.24 - 09:29
(ברני ארדוב)
(ברני ארדוב)
ערעורו של ג`קי בן זקן בהתאחדות לכדורגל נדחה פה אחד על ידי צוות השופטים בבית הדין העליון, ועונשו נותר בעינו - קנס של 20 אלף ש"ח והרחקה מהמגרשים לתקופה של 60 יום, שיסתיימו ב-10.3.

במהלך הדיון טען בן זקן שהוא אינו בעל תפקיד בקבוצה והתנהג כאוהד במהלך המשחק נגד הפועל חיפה, בו ביקר בחריפות את צוות השיפוט.

"במקרים רבים כבר הורשע בעבר המערער בהעלבת שופט", נכתב בהחלטת השופטים, "לא ברור מדוע הוא לא העמיד בעבר להכרעה שיפוטית את שאלת מעמדו כבעל תפקיד. המערער הסביר כי בעבר נהג לשהות באזור הטכני במגרש, המיועד לבעלי תפקיד, בעוד שבמקרה הנוכחי ישב ביציע הכבוד. הסבר זה אינו ברור ואינו משכנע כלל. המעבר של המערער ליציע אינו מהווה הוכחה שהוא אינו בעל תפקיד עתה".

עוד נכתב: "אין אדם כלשהו זכאי לנהוג בשופט (או באדם אחר) באופן משפיל ומבזה וההתנהגות של המערער היא חמורה. שיקול מכריע בנדון הוא שהמערער הורשע בלא פחות משמונה עבירות של העלבה שופט. זו כמות בלתי נתפסת ואין מנוס מענישה מרתיעה במיוחד".