$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

"יש לקבוע קריטריונים שקופים למתן אזרחות"

פורסמו המלצות ועדת דויטש, לבחינת מוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל

מוטי פשכצקי
מוטי פשכצקי  03.04.24 - 15:18
(האתר הרשמי של מכבי חיפה)
(האתר הרשמי של מכבי חיפה)

היום (רביעי) פרסמה ועדת דויטש, בראשות פרופסור מיגל דויטש, את מסקנות הוועדה לבחינת מוסדות השיפוט בהתאחדות לכדורגל. הוועדה, בה ישבו יו"ר הוועדה פרופסור מיגל דויטש, ד"ר אסף הראל ד"ר חגי ויניצקי - מונתה על ידי הנהלת ההתאחדות ב-28.8.23 והגישה את המלצותיה בשלהי ינואר 2024.

המלצות הוועדה מבקשות, בין היתר, להשביח את ההגינות הדיונית בהליכים השיפוטיים ואת ההגנה על זכויות יסוד, באמצעות ביטול הגבלות תקנוניות המוטלות כיום על הגשת ראיות על ידי נאשמים ועל הגשת ערעורים, חידוד מעמדו של דו"ח שופט המשחק, קביעתה של חובת הנמקה, הקמת ערכאה ערעורית במוסד לבוררות, ועוד. בצד כך, הוועדה ממליצה על צעדים לשיפור היעילות בהליכים, כגון באמצעות הגדלת כמות הדיינים בבית הדין המשמעתי וכמות ימי הדיונים בו, מיסוד הליכי גישור ועוד.

כמו כן, מומלץ לבטל הגבלות תקנוניות מסוימות הקיימות כיום ביחס לביקורת שיפוטית על החלטות של גופי ההתאחדות ולהקנות לעמותות שונות זכות עמידה בפני בית הדין העליון בעניינים ציבוריים חשובים. הוועדה גם ממליצה על תיחום מחודש של סמכויות המוסד לבוררות והמוסד למעמד השחקן ביחס לקביעת "דמי השבחה". עוד מומלץ לקבוע קריטריונים שקופים ביחס לרישום שחקן זר כשחקן ישראלי ולעריכת עסקאות טיעון על ידי התובע מטעם ההתאחדות.

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, הגיב: "אני מודה לחברי הוועדה בראשות פרופסור מיגל דויטש על ההשקעה, החשיבה היצירתית, המחויבות והחזון. מדובר במסמך מעמיק שהפך כל אבן והעז לעסוק ביסודות במטרה להבטיח יסודות עוד יותר טובים. אני גאה במערכת המשפטית של ההתאחדות לכדורגל, ביושרה שלה, במקצועיותה ומעל לכל בעצמאותה. כל אלה ימשיכו להיות עמודי התווך של המערכת ואליהם יתווספו שינויים מתבקשים, חידושים, שעיקרם שירות טוב יותר, פרמטרים מקצועיים, זכויות ייצוג, זכות ערעור, קריטריונים ברורים לבחירת דיינים ובחירת אנשי ונשות המקצוע על ידי ועדה בלתי תלויה".

"המחויבות המלאה שלי ושל חברי וחברותיי להנהלת ההתאחדות למערכת השיפוטית ולעצמאותה זכתה לשיתוף פעולה מבורך מצד נשיא בית הדין העליון, ד"ר עדי זרנקין (שופט בדימוס), שהשיא תרומה רבה למציאת האיזונים הראויים והצעדת המערכת קדימה מבלי חשש משינויים מרחיקי לכת, פורצי דרך".