$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

עסקת ספרא בסיכון? הדרישה של גרינברג

בעלי הפועל ת"א לשעבר דורש ממינצברג את מניותיו בחזרה. כל הפרטים

הדר יעקבי
הדר יעקבי  17.05.24 - 10:59
זאב גרינברג, אחד הבעלים הקודמים של הפועל ת"א, דורש היום (שישי) את הזכויות שלו בקבוצה בחזרה מהבעלים הנוכחיים האחים מינצברג. במכתב ששלח לעורכי הדין של השניים, גרינברג טועם שבוצעה שורת "הפרות יסודיות, בוטות ובריוניות", בדגש על החובות הכספיים.

גרינברג טוען באמצעות עורכי דינו כי כל הערבויות והאחריות על החובות שייכת לקבוצת מינצברג, וכי הבעלים השתמשו בהפועל ת"א כדי להשיג מה שנאסר עליהם להשיג בדין.

בעקבות זאת, גרינברג דורש חזרה את חלקו בקבוצה באופן מיידי בשל אותה הפרת חוזה, מה שמאפשר לו לכאורה לפי החוק לבטל את העסקה באופן מיידי. במידה ובקשתו ללא תתקבל, יכול גרינברג לתבוע את השבת מניותיו, מה שעשוי להשפיע גם על עסקת ספרא. החשש הוא למעשה שמא מינצברג ימכור מניות שבדיעבד יתברר כי הן לא היו שייכות לו ואין לו סמכות למכור. 

גרינברג דורש להצטרף באופן מיידי לדירקטוריון של הפועל ת"א, וכאמור למנוע כל ניסיון למכור את המניות השייכות לו. העתקים ממכתבו נשלחו גם לאחים ניסנוב ולמאיר תושב.