$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

גברים או נשים - מי קונה יותר מכוניות?

הפער בין גברים לנשים לא משאיר מקום לספק. אבל האם הוא מתכווץ כאשר מדובר ברכישת מכונית חשמלית?

בועז קורפל
בועז קורפל  04.10.23 - 11:24

השינוי העולמי שהולך וצובר תאוצה בשנתיים האחרונות עם כניסתה של המכונית החשמלית לחיינו איננו מצטמצם רק לתחום הטכנולוגי. סביב עולם הרכב יש המון מחקרים ואחד המעניינים שבהם התפרסם לאחרונה והא משקף את סטטוס הרוכשים של המכוניות החשמליות ומלמד אותנו מי קונה יותר מכוניות חשמליות, גברים או נשים? התוצאות של המחקר משפיעות על תחומים רבים ובעיקר על תחום הפרסום והיח"צ והיעדים אליהם חברות הפרסום מכוונות את המסרים שלהם. ההשפעה חלה גם על תחומי ביטוח, תחזוקה ועוד אזורים כלכליים אדירים שעוטפים את שוק הרכב.

נתונים בפילוח כללי
הנתונים אודות רכישת מכוניות באופן כללי מצביעים על רוב גברי של 59% מכלל רוכשי המכוניות, מה שמשאיר 41% לנשים שרוכשות מכוניות והסיבות לפי נתוני המחקר הן בעיקרן טכניות וטכנולוגיות ותחזוקתיות שאינן ממש מעניינות את רוב הנשים אבל בהחלט מעניינות את המדגם הגברי שלומד את הפערים בין הדגמים החדשים ומשווה את ההתקדמות לדגמים הישנים ועל בסיס הנתונים הללו מתקבלות ההחלטות.

נתונים בפילוח חשמלי
הסקר החדש חושף כי המגמה של הרוב הגברי ברכישת מכוניות משתקף גם בתחום החשמלי ואל מול 59% רוכשים גברים באופן כללי, הנתון עולה ל-67% כאשר מדובר במכוניות חשמליות מול 33% נשים שרוכשיות את המכוניות הללו. הסקר מגלה כי הגברים גילו מידה רבה של התלהבות והתרגשות ממכוניות חשמליות בעוד שנשים היו ניטרליות או אדישות ואחרות לא גילו ידע או בקיאות בתחום הטכנולוגיה החשמלית. אז מה בכל זאת מניע את אותן 33% של רוכשות רכב חשמלי לבצע את המעבר? התשובה מבוססת על נתונים כלכליים גרידא כמו הנחות, הטבות מס, החזרי מס, עלות נסיעה וטווח הנסיעה.
 
המכונית הבאה תהיה חשמלית כי...
הסקר בדק את הסיבות השונות בקרב נשים וגברים ביחס לקבלת החלטה על המכונית הבאה אם היא תהיה חשמלית. בעוד שגברים מתלהבים מעניין התאוצות וגם השמירה על איכות הסביבה, הנשים טוענות כי הן מחכות להרחבת מגוון המכוניות והדגמים ועל מחירים זולים יותר בעתיד, מה שיניע אותן למחשבה על רכישה של חשמלית חדשה.