$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

הזמנתם מכונית חשמלית? תקבלו אותה בשנה הבאה וגם תשלמו יותר

מבוי סתום: במצב המדיני הנוכחי אין סיכוי לעצור את רמת המיסוי הירוק ב-2023. בעיה נוספת? היבואנים מתמודדים עם התייקרות חומרי הגלם והתוצאה - עוד עלייה במחירי הרכב החדש

כפיר כשריאן ובועז קורפל
כפיר כשריאן ובועז קורפל  03.08.22 - 12:00