הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

נתפסת על נהיגה בשכרות? לא תקבל ויזה לארה"ב

הממשל האמריקני מגלה אפס סבלנות כלפי נהגים שנתפסו בגילופין ומסרב להנפיק ויזות לעוברים על החוק. ראו הוזהרתם

מערכת עולם הרכב  13.01.20 - 12:32
(צילום: Getty)
(צילום: Getty)

בשנים האחרונות חלה החמרה במדיניות הממשל האמריקאי כלפי עבירות סמים, אך לא רק, גם שימוש באלכוהול  נתפס כמצב בעייתי שיכול להוביל לצריכת שירותים רפואיים ולהוות נטל מכביד על הכלכלה האמריקאית. מתי הרשעה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול תגרור דחיית בקשה? ביקשנו מעו"ד צבי קן תור, בכיר עוה"ד בישראל בנושא אשרות לארה"ב ויו"ר הועדה בלשכת המסחר ישראל ארה"ב, להבהיר מי מהנהגים עשוי לראות את ארה"ב רק במפה של ויקיפידיה.

לנהיגה תחת השפעה של אלכוהול (DUI) עלולות להיות השלכות שליליות על קבלת אשרה, ועל מעמד חוקי בארה"ב. השלכות אלה עלולות לחול, במקרים מסוימים, גם אם מדובר במעצר בלבד. ההשלכות  עלולות לכלול את ביטול המעמד של אשרה זמנית בארה"ב, מניעת אפשרות לקבלת תושבות קבע, או אזרחות, סירוב מתן אשרה ובמקרים מיוחדים גירוש מארה"ב. בכל מקרה בו נעצרת עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול חשוב לקבל ייעוץ מקצועי, על מנת לבחון את ההשלכות על השהות בארה"ב, או על קבלת אשרה.

מתי נהיגה תחת השפעת אלכוהול DUI תגרום למניעת קבלת אשרה?
עבירה, או מעצר אחד, עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בדרך כלל, אינה גורמת להשלכות שליליות בנושא קבלת אשרה. יחד עם זאת, עצם קיומו של מעצר, או הרשעה, הקשורה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, עלולה להוביל לשלילת הבקשה.

כיצד קובע הקונסול את קיומה של התמכרות לאלכוהול כמחלה נפשית?
כאשר מוגשת בקשה לאשרה זמנית, ויש לקונסול בסיס לחשד כי למבקש תלות באלכוהול או סמים, או כל חומר ממכר אחר, הוא ישלח את המבקש, בטרם מתן אשרה לפאנל רפואי לאבחון קיומה של תלות. 

על פי הנחיות משרד החוץ, הקונסול ישלח את מבקש האשרה לבדיקה רפואית, לבחינת תלות כאשר יש מעצר או הרשעה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאשרה, וכן במקרה שקיימים שני אירועים של מעצר או רשעה בעבירות אלכוהול בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה לאשרה, או בכל מקרה אחר, בו קיימים ממצאים המחשידים בתלות.

במקרה של בקשה לאשרת קבע וכן במקרה של אשרת ארוס, נדרש כל מבקש  לאשרות אלה לפנות לבדיקה רפואית  הכוללת בחינה גופנית ונפשית לפני קבלת האשרה.  ממצאי הבדיקה הרפואית המקצועית מחייבים את הקונסול לפעול על פיהם.

האם ניתן לערער על החלטת הפאנל הרפואי?
לא. ממצאי הבדיקה הרפואית המקצועית מחייבים את הקונסול. בכל הגשת בקשה חדשה לאשרה, יקבע הקונסול בהתאם לממצאי הבדיקה האחרונה ולמשך הזמן שעבר, האם קיים צורך לשלוח אל המבקש לבדיקה רפואית חדשה. הקונסול ישלח את המבקש לבדיקה נוספת, כאשר הממצאים הבדיקה האחרונה הובילו לסירוב הבקשה.לאור העובדה שלא קיים הליך ערר, חשוב להתכונן מראש לבדיקה הרפואית ולהצטייד בכל  המסמכים הרלוונטיים. אם מעת ממצאי הבדיקה האחרונה, לא היה אירוע נוסף במשך תקופה של 12 חודשים, רשאי הרופא על סמך ממצאי הבדיקה החדשה לקבוע כי המבקש בתקופת הפוגה (Remission). המשמעות המעשית כי המבקש כבר לא יהיה מנוע קבלת אשרה משיקולי בריאות.

האם ניתן לקבל אשרה למרות ממצאי הפאנל הרפואי כי אני סובל מהתמכרות לאלכוהול?
כן. עו"ד קן תור מסביר כי התמכרות בפני עצמה שאין בה  "התנהגות פוגענית" אינה על פי חוק  מונעת קבלת אשרה. כמו כן, מי שנקבע שהינו סובל מתמכרות לאלכוהול שיש בה "התנהגות פוגענית" רשאי להגיש בקשה לפטור (Waiver) על מנת להתגבר על קביעת מניעת הכשרות לקבלת אשרה. הבקשה ניתנת על בסיס שיקול דעת הקונסול. הקונסול מחויב להתייעץ עם המרכז לבקרת מחלות (CDC ), הקובע על פי שיקול דעת האם בקשת הפטור אכן מוצדקת. תנאי נפוץ להענקת  בקשת פטור במקרים אלה הינו, שעל המבקש להסכים לפנות לעזרה רפואית ונפשית בארה"ב מיד עם כניסתו למדינה. 

האם עבירות נהיגה תחת השפעת אלכוהול יכולה לגרום לגירוש מארה"ב?
נכון להיום, בית המשפט בארה"ב קבע כי עבירות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול אין בהם בכדי להוות עבירה של אלימות חמורה (Aggravated Felony) או "עבירה עם קלון" המאפשרת גירוש. החלטה זו עשויה להשתנות בעתיד. יחד עם זאת, במקרים שהעבירות של הנהיגה תחת השפעת אלכוהול כוללות עבירות נוספות חמורות, כגון מקרים בהם קיימת מעורבות של סמים, פגיעה בקטין או עבירות אלימות נוספת ייתכן גרוש מארה"ב על בסיס ההרשעה.

האם ניתן לבטל אשרה זמנית שכבר ניתנה עקב עבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול?
כן. למשרד החוץ יש אפשרות לבטל אשרה  שהונפקה לאחר שנעברה עבירה בארה"ב שיש בה בכדי לגרום לגירוש או למניעת קבלת אשרהPrudential Revocation) ). החוק מעניק למשרד החוץ סמכות מרחיקת לכת לביטול אשרה "אם יש חשד לאי-זכאות לאשרה או מכל סיבה אחרת". משרד החוץ נוהג לבטל אשרות כאשר מתקבל מידע מרשויות החוק בארה"ב על מעצר בגין עבירה של נהיגה בשכרות (DUI/DWI).

למעשה, לפעמים נעשה ביטול האשרה ללא ידיעת המחזיק באשרה. לקונסוליה יש את הזכות לבטל את האשרה על בסיס מעצר בלבד, גם במקרה בו המעצר לא הביא לכדי הרשעה. השפעת ביטול האשרה תחול רק לאחר שמחזיק האשרה יוצא מגבולות ארה"ב.