דאגה בוועד האולימפי מהחלטת המועצה הלאומית לספורט

בכירים באיגודים השונים קבעו פגישת חירום, ודנו בשינויים

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט  06.05.21 - 17:15
(הוועד האולימפי בישראל)
(הוועד האולימפי בישראל)
תחילת כתבה

צעד משמעותי: במפגש חירום מיוחד שהתקיים בוועד האולימפי בישראל, בו השתתפו יושבי ראש ומנכ"לים של איגודי הספורט האולימפיים, הביעו המשתתפים דאגה גדולה מהחלטת המועצה הלאומית לספורט על שינוי אמות המידה הקיימות להקצאת משאבים לאיגודים ולאגודות בישראל.

החלטה התקבלה במועצה ולמרות שלא הוצגו בפניה אמות המידה הסופיות שעברו סימולציה המשקפת את משמעויות השינוי לכל גופי הספורט על ידי גוף חיצוני, לא נקבעה ההפרדה תקציבית בין ענפי הספורט האולימפי והספורט הלא אולימפי והיא התקבלה ברוב דחוק בו השתמש היו"ר בקול הכפול שלו.

במפגש הביעו המשתתפים תרעומת על הכוונה לממש את הטמעת אמות המידה החדשות רטרואקטיבית לעונת הספורט 2020/2021, עונה המסתיימת בספטמבר הקרוב. ראשי הספורט הרבים שהשתתפו בדיון אינם מבינים כיצד ניתן להתאים את פעילות האיגודים והאגודות למבחנים שעדיין לא הופצו ותקופת יישומם מסתיימת בעוד כארבעה חודשים ולמעשה, לא ניתן כלל להשפיע על התוצאות.

יש לציין שלקראת ישיבת המועצה הלאומית לספורט, שהתקיימה לפני כחודש (5.4.2021) לא הוצג הנוסח הסופי של אמות המידה הכולל שינויים רבים כמו: קיטום גידול ענף בשנה ראשונה ושניה; שינוי כמות התחרויות הנדרשת מספורטאי בשנה לארבע תחרויות ובונוס על שש תחרויות; ההפרדה התקציבית בין ענפי הספורט האולימפי והספורט הלא אולימפי; הרחבת ההגנה לשנה שלישית; רזרבות שיופנו לפרויקט המאמנים שמשמעותו תמיכה נוספת בתקציבי האגודות בישראל.

המשתתפים הדגישו ביתר שאת את נושא השקיפות וסימולציה אחידה, המביאה לידי ביטוי את נוסח המבחן בנוסחו הסופי, דבר שגורם לחוסר אמון בתהליך עצמו ובתוצאותיו. סימולציית עומק זו נדרשת בין היתר, כדי לבדוק את שיטות החישוב הענפיות שלא נעשו טעויות חישוביות בנוסחאות השונות. למרות שסוכם מראש שגורם חיצוני יבצע סימוליה זו, החלטת המועצה התקבלה מבלי שבדיקה זו הוצגה.

תהליך שינוי והתאמת אמות המידה בספורט הישראלי מתקיים כבר שנתיים ומטרתו ברוכה. ראשי הספורט מעריכים ומוקירים את פעילותו והשקעתו הרבה של אריק פינטו יו"ר המועצה הלאומית לספורט  ומבקשים להקפיא את החלטת המועצה בנושא זה ולקיים דיון נוסף במועצה, וזאת לאחר שנושא ההפרדה בין הוועד האולימפי בישראל והתאחדות אילת (ענפים לא אולימפיים) בחלוקת התקציבים יוסדר כפי שסוכם, ותוצג בפני המועצה סימולציה מתוקפת.