$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

יותר מהאליפויות של בכר בחיפה: מספרי מכבי

הנקודות, השערים, המשחקים מול הסגנית וההצגות. ההשוואה לעשור האחרון

רועי ויינברג
רועי ויינברג  21.05.24 - 22:27
מכבי תל אביב כבר הבטיחה את הזכייה באליפות וכעת היא בעיקר נהנית ממה שנשאר. הקבוצה של רובי קין ניצחה את הפועל חיפה, מה ששיפר את המאזן שלה אפילו יותר ולמעשה היא ענתה למי שטען שהיא אלופה חלשה. כבר עכשיו, כשנותר עוד מחזור אחד לשחק, הצהובים השיגו כמות נקודות גדולה מזו של כל שלוש האליפויות של ברק בכר במכבי חיפה, וזה עוד לא הכל. המספרים המלאים לפניכם:

נקודות:
1.מכבי ת"א 2018/19 - 89
2.מכבי ת"א 2019/20 - 87
3.הפועל ב"ש 2016/17 - 85
4.מכבי ת"א 2013/14 - 84
5.הפועל ב"ש 2015/16 - 83
6.מכבי ת"א 2023/24 - 82 (נותר עוד משחק אחד)
7.מכבי חיפה 2022/23 - 81 (שלוש נקודות הורדו ע"י בית הדין)
8.מכבי ת"א 2012/13 - 80
-.הפועל ב"ש 2017/18 - 80
10. מכבי חיפה 2020/21 - 79
11. מכבי חיפה 2021/22 - 78
12. מכבי ת"א 2014/15 - 70

נקודות למשחק: 
1.מכבי ת"א 2018/19 - 2.47
2.מכבי ת"א 2019/20 - 2.416
3.הפועל ב"ש 2016/17 - 2.36
4.מכבי ת"א 2023/24 - 2.34
5.מכבי ת"א 2013/14 - 2.33
6.הפועל ב"ש 2015/16 - 2.31
7.מכבי חיפה 2022/23 - 2.25
8.הפועל ב"ש 2017/18 - 2.22
-.מכבי ת"א 2012/13 - 2.22
10.מכבי חיפה 2020/21 - 2.19
11.מכבי חיפה 2021/22 - 2.16
12.מכבי ת"א 2014/15 - 1.944

פער מהמקום השני:
1.מכבי ת"א 2018/19 - 31 נקודות
2.מכבי ת"א 2013/14 - 16 נקודות
3.מכבי ת"א 2019/20 - 14 נקודות
4. מכבי ת"א 2012/13 - 13 נקודות
-.הפועל ב"ש 2016/17 - 13 נקודות
6.הפועל ב"ש 2017/18 - 9 נקודות
7.מכבי ת"א 2023/24 - 8 נקודות (נותר משחק אחד)
-.מכבי חיפה 2021/22 - 8 נקודות
9.מכבי חיפה 2022/23 - 7 נקודות
10.מכבי ת"א 2014/15 - 6 נקודות
11.מכבי חיפה 2020/21 - 4 נקודות
12.הפועל ב"ש 2015/16 - 2 נקודות

שערים למשחק:
1.מכבי חיפה 2021/22 - 2.19
2. מכבי ת"א 2012/13 - 2.16
3.מכבי ת"א 2018/19 - 2.14
4.מכבי חיפה 2021/22 - 2.11
-.מכבי ת"א 2013/14 - 2.11
6.מכבי ת"א 2023/24 - 2.08 (נותר משחק אחד)
7.הפועל ב"ש 2016/17 - 2.02
8.מכבי חיפה 2020/21 - 2 שערים
9.הפועל ב"ש 2017/18 - 1.94
10.מכבי ת"א 2014/15 - 1.86
11.הפועל ב"ש 2015/16 - 1.83
12.מכבי ת"א 2019/20 - 1.75

נקודות מול הסגנית:
1.מכבי ת"א 2019/20 - 12 נקודות
2.מכבי ת"א 2018/19 - 10 נקודות
3.הפועל ב"ש 2016/17 - 9 נקודות
-.מכבי חיפה 2022/23 - 9 נקודות
-.מכבי ת"א 2013/14 - 9 נקודות
6.מכבי חיפה 2021/22 - 6 נקודות
-.הפועל ב"ש 2017/18 - 6 נקודות
8.הפועל ב"ש 2015/16 - 5 נקודות
-.מכבי ת"א 2012/13 - 5 נקודות
-.מכבי ת"א 2014/15 - 5 נקודות
11.מכבי ת"א 2023/24 - 4 נקודות
12.מכבי חיפה 2020/21 - 3 נקודות

משחקים בהם ניצחה בהפרש 3 שערים ומעלה:
1.מכבי חיפה 2021/22 - 10 
2.מכבי ת"א 2018/19 - 9
-.מכבי ת"א 2012/13 - 9
-.מכבי ת"א 2023/24 - 9 (נותר משחק אחד)
5.הפועל ב"ש 2016/17 - 8
-.מכבי חיפה 2020/21 - 8
-.מכבי ת"א 2019/20 - 8
8.מכבי חיפה 2022/23 - 7
-.מכבי ת"א 2014/15 - 7
9.מכבי ת"א 2013/14 - 6
10.הפועל ב"ש 2017/18 - 5
-.הפועל ב"ש 2015/16 - 5